Corona vs IT - Ronde 3: hoe geef je de coronacrisis de definitieve knock-out?

Corona heeft de economie en IT-arbeidsmarkt enkele rake klappen uitgedeeld… en de wedstrijd is nog niet afgelopen: ook de komende jaren zullen we nog te maken hebben met de crisis. Wat zijn de belangrijkste langetermijngevolgen van de coronapandemie voor de IT-sector? Hoe ga je daar als organisatie mee om en geef je corona de definitieve knock-out?

Corona heeft onze manier van werken voorgoed veranderd. Dat kunnen we wel concluderen uit de twee voorgaande blogs in de serie ‘Corona vs IT’. Hierin heb je gelezen welke impact COVID-19 op de korte termijn heeft gehad op de economie en IT-arbeidsmarkt en hoe specifieke IT-kennis en -middelen kunnen helpen om deze issues op te lossen. In dit derde blog gaan we nog een stap verder. We zoomen in op de langetermijngevolgen van de coronacrisis. Daarnaast analyseren we hoe je als organisatie deze toekomstige klappen het beste kunt opvangen.

Kritisch kijken naar bedrijfsmodel en capaciteit

“De economische schokken van de coronacrisis dreunen langer door dan gedacht. COVID-19 zal onze manier van werken de komende jaren drastisch veranderen”, voorspelt Alex Dowdalls, founder en partner van AXVECO. “Veel bedrijven beginnen zich dat nu te beseffen. Onder andere omdat de kantoorcapaciteit onvoldoende of niet ingericht is om alle medewerkers op anderhalve meter afstand te laten werken. Daar komt bij dat veel organisaties kampen met omzetschommelingen. Dat vraagt om een kritische blik op het huidige personeelsbestand: kunnen we niet efficiënter gaan werken door meer te doen met minder? En waarom hebben enkele bedrijven het juist enorm goed gedaan tijdens de crisis?”

Werken is een sociale bezigheid

Hoe waarborg je de sociale cohesie? “De mens is een sociaal dier. We hebben contact met collega’s nodig om ons werk goed te kunnen doen”, legt Dowdalls uit. “Nieuwe ideeën borrelen vaak op tijdens toevallige ontmoetingen, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat of op een seminar. Deze bron van innovatie ligt nu stil.” Maar er zijn meer sociale werkaspecten die wegvallen. Hoe los je bijvoorbeeld conflicten op wanneer je elkaar niet in de ogen kunt kijken? En is een agile werkwijze wel houdbaar nu je niet dagelijks fysiek kunt samenwerken?

Thuiswerken gaat verder

Als werkgever moet je thuiswerken op alle fronten faciliteren. Dat gaat veel verder dan het verschaffen van een laptop met de juiste applicaties. Dowdalls: “Vaak is de technische infrastructuur thuis een rommeltje. Met slechte verbindingen en gebrekkige security. De meeste medewerkers beseffen niet wat de risico’s daarvan zijn. Laat staan dat ze weten hoe ze hun netwerkprestaties en beveiliging kunnen verbeteren.” Daarnaast is een woonhuis eigenlijk geen werkomgeving. Zijn er voldoende rustige werkruimten, ook voor de werkende partner en studerende kinderen? Met een bureau en stoel waar je lekker aan zit? Waar het licht en geluid goed is voor videoconferencing?

Digitale transformatie

De kans is groot dat het hoofdkantoor zijn functie verliest als locatie waar medewerkers samenkomen en -werken. Wat is dan het alternatief en hoe sturen managers voortaan hun team aan? Een online samenwerkingsplatform is de voordehand liggende oplossing – zeker omdat het efficiënter werken stimuleert. Dit platform bestaat bijvoorbeeld uit een cloudomgeving waar medewerkers veilig toegang hebben tot alle applicaties en data die ze nodig hebben om samen te werken. Eventueel voorzien van slimme applicaties om efficiënter te werken zoals data-analysesoftware en Artificial Intelligence, in combinatie met devices waarmee ze overal en altijd mobiel kunnen inloggen. Het realiseren van een dergelijke omgeving is een belangrijk onderdeel van een digitale transformatie.

Grotere kloof

Voordat we ooit van corona gehoord hadden, waren veel bedrijven al bezig met hun digitale transformatie. Waarom? Een datagedreven, platformgerichte organisatie is wendbaarder en flexibeler dan een traditionele organisatie. Door hun werkwijze kunnen gedigitaliseerde bedrijven hun businessprocessen, strategie en manier van werken snel aanpassen aan bijvoorbeeld de marktveranderingen, trends of economische ontwikkelingen. “COVID-19 heeft de kloof tussen traditionele en datagedreven organisaties vergroot”, zegt Dowdalls. “Data- en platformgedreven bedrijven stapten bijvoorbeeld makkelijk over op thuiswerken, terwijl traditionele bedrijven daar nog steeds mee worstelen.”

Stroomversnelling

Voor de bedrijven die al gestart waren met hun digitale transformatie, heeft de coronacrisis de adoptie versnelt. Dowdalls: “De crisis heeft digitale transformaties in een stroomversnelling gebracht. Thuiswerken en flexibiliteit van bedrijfsprocessen werden opeens bittere noodzaak. Daardoor is de adoptiegraad van software als Microsoft Teams, WebEx, Slack of Zoom in de drie maanden van de lockdown exponentieel gestegen, net als het marktaandeel van de grote techbedrijven.” Zo verdubbelde het aantal gebruikers van Microsoft Teams in één dag tijdens de lockdown en steeg het aantal Zoom-gebruikers in de eerste drie weken van april 2020 met maar liefst 100 miljoen.

Verander je businessmodel

De anderhalvemetersamenleving vereist niet alleen dat organisaties de juiste technologie in huis halen om thuiswerken te faciliteren. “Veel organisaties moeten IT ook inzetten om hun strategie en businessmodel te veranderen van een traditioneel naar een data- en platformgedreven model,” benadrukt Dowdalls. “COVID-19 heeft de weeffouten in organisatiemodellen aan het licht gebracht. Doe daar wat aan, voordat het te laat is”. IT kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door fysieke contracten op afstand te laten ondertekenen of personen te identificeren. Blockchain en biometrie zijn daarvoor nuttige technologieën. Ook de juiste basiskennis is cruciaal. “Bedrijven moeten hun werknemers adviseren en leren hoe ze thuis optimaal kunnen werken. Wat de juiste instellingen voor hun router zijn, welke tools en functionaliteit ze nodig hebben om digitale meetings te faciliteren, en hoe ze hun laptop en headset zo configureren dat het geluid en lichtniveau optimaal is.” Het mag duidelijk zijn: het bedrijfsleven zal de impact van coronacrisis ook de komende jaren nog blijven voelen. Dat vraagt om een digitale transformatie – qua technologie, kennis en businessmodel. Want een digitale transformatie is de sleutel tot succes in ons ‘nieuwe normaal’. En zorgt ervoor dat je als organisatie de coronacrisis definitief in de touwen krijgt.

Dit artikel is het laatste artikel in onze blog-reeks over de effecten van de coronacrisis op de IT-sector. Deel 1 uit de reeks lees je hier en deel 2 lees je hier.

Wellicht ook interessant