Belangrijkste vaardigheden voor een ESG data-analist

Binnen het dynamische werkveld van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de ESG data-analist een sleutelpositie. Als specialist leg je de verbindingen tussen data en duurzaamheidsdoelen. Maar welke vaardigheden zijn van essentieel belang voor deze rol? In dit artikel duiken we in de onmisbare competenties die een ESG data-analist nodig heeft om bij te dragen aan een duurzame en verantwoordelijke zakelijke toekomst.

Kennis van ESG-richtlijnen

De ESG data-analist speelt een centrale rol met focus op de EU Taxonomy Regulation en CSRD. De EU Taxonomy Regulation bevordert duurzaamheid in de financiële sector, terwijl de CSRD transparantie vergroot rondom het rapporteren van duurzaamheidsinformatie. Naast deze twee richtlijnen is het belangrijk om rekening te houden met dubbele materialiteit. Bij dubbele materialiteit wordt er niet alleen rekening gehouden met de externe impact die een organisatie heeft op de samenleving, maar ook hoe externe factoren de organisatie beïnvloeden.

Moderne data-analyse

Een ESG data-analist moet beschikken over uitgebreide kennis van Excel, SQL, Python en Power BI. Deze tools bieden de data-analist flexibiliteit bij het analyseren, organiseren, presenteren en het samenvoegen van data. Met deze skillsset op zak is het analyseren van data gemakkelijk en leuk. Update jezelf met de training Intro Big Data, BI en Data Science voor optimale resultaten bij het werken met grote datasets.

Doeltreffende communicatie

Technische data in de vorm van opsommingen kan vaak moeilijk zijn om te begrijpen. Als ESG data-analist ben je verantwoordelijk voor het presenteren van deze data in heldere rapportages en visualisaties. Deze verslaglegging wordt gebruikt door besluitvormers voor het opzetten van nieuwe duurzaamheidsprojecten en -campagnes.

Vernieuwend denken

Als ESG data-analist ligt de focus op het oplossen van problemen. Door deze manier van denken is de analist in staat om patronen te ontdekken in datasets. Dit leidt tot diepgaande inzichten die dienen als fundament voor verbetervoorstellen. Een ESG data-analist heeft hier een duidelijke focus op het ontwikkelen van duurzaamheidstrategieën.

Ethiek en integriteit

Ethisch en integer handelen is belangrijk in de rol van ESG data-analist, vooral omdat duurzaamheid vaak samengaat met gevoelige vraagstukken. Handelen volgens de regelgeving, precisie en openheid van gerapporteerde data zijn elementen waar altijd rekening mee moet worden gehouden. Dit is goed voor het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders.

Als ESG data-analist dien je als de verbindende factor tussen duurzaamheidsdata en strategische besluitvorming. Als je over deze vijf vaardigheden beschikt, sta je op het punt om een aanzienlijke invloed uit te oefenen binnen de wereld van duurzaamheid!

Wil jij ESG data-analist worden? Bekijk het volledige leertraject op Data Academy.

Wellicht ook interessant