Algemeen

Algemeen

Erkenningen

Computrain heeft als de grootste IT-opleider van Nederland alle denkbare IT-kwaliteitserkenningen. Hierdoor volg je bij Computrain gegarandeerd een kwalitatief hoogstaande en erkende training, opleiding of certificeringsprogramma. 

VFB Academy authorized partner

Vakopleiding Functioneel Beheer® & VFB® are registered trademarks of VFB® Academy B.V., used under permission of VFB® Academy B.V.. All rights reserved.

Microsoft Gold Learning PartnerComputrain is Microsoft Gold Learning Partner

Om erkend te worden als Microsoft Gold Learning Partner moet aan de strengste eisen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit worden voldaan. Zo biedt Computrain een compleet Microsoft-opleidingsaanbod, zoals trainingen en certificeringsprogramma’s op het gebied van Office en IT-beheer. Computrain is zelfs de grootste partner van Microsoft in Nederland wat betreft gebruikers-, systeem- en netwerktrainingen. Ook krijg je les van een gedegen opgeleide Microsoft Certified Trainer en ontvang je het meest recente en door Microsoft goedgekeurde trainingsmateriaal. 

Computrain is specialist in Adobe cursussen

Adobe Authorised Training Centre (AATC)

Computrain verzorgt basis- en vervolgcursussen voor programma’s als Photoshop, Illustrator en InDesign. Al onze cursussen worden verzorgd door Adobe Certified Experts.

Red Hat Advanced Training PartnerComputrain is Red Hat Advanced Training Partner

Je krijgt les van de beste en meest ervaren Red Hat-trainers. Hierbij gebruiken ze het meest up-to-date trainingsmateriaal en ga je zelf aan de slag met praktische oefeningen.

Kubernetes Training PartnerComputrain is Kubernetes Training Partner

Je krijgt les van de beste en meest ervaren Kubernetes-trainers. Hierbij gebruiken ze het meest up-to-date trainingsmateriaal en ga je zelf aan de slag met praktische oefeningen.

AWS Authorized Training PartnerComputrain is AWS Authorized Training Partner

Computrain is Amazon Web Services Authorized Training Partner. Alle AWS-trainingen van Computrain worden verzorgd door ervaren en geaccrediteerde AWS-consultants. Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van de officiële AWS-courseware en -labs.

Accredited Training Organization voor ITIL®Computrain is Accredited Training Organization voor ITIL

Computrain is door PEOPLCERT officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor ITIL®. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Accredited Training Organization voor PRINCE2®Computrain is Accredited Training Organization voor PRINCE2

Computrain is door PEOPLCERT officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor PRINCE2®. PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

CompTIA Authorized Partner

Computrain is CompTIA Authorized Partner

CompTIA (Computing Technology Industry Association) is opgericht om leveranciersonafhankelijk de kennis van technici te toetsen. Je krijgt les van gecertificeerde CompTIA trainers (CTT+) en maakt gebruik van door CompTIA goedgekeurd studiemateriaal (CAQC). Computrain verzorgt voor alle certificeringstrajecten, zoals A+, Network+ , Security+ en Mobility+, de bijbehorende trainingen ter voorbereiding op de examens.

Computrain is DASA Accredited Training Partner

DASA Accredited Training Partner

Computrain is door DASA officieel geaccrediteerd als DASA Training Partner. DASA is Copyright © 2017 - 2018 DevOps Agile Skills Association LLC.

Accredited Training Organization voor ASL® en BiSL®

Computrain is door ASL BiSL Foundation officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor ASL® en BiSL®. ASL® en BiSL® are registered trademarks of ASL BiSL Foundation.

Computrain is Accredited Training Organization voor ASL® en BiSL® Computrain is Accredited Training Organization voor ASL® en BiSL®

Accredited Training Organization voor MSP®, P3O®, MoP®MSP Trainings Organization Accredited by Axelos

Computrain is door de PEOPLCERT officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®  - are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Accredited Training Organization voor ISM®

Computrain is door Servitect officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor ISM®. ISM® is een product van Servitect.

Computrain Testing Center

Voor de wereldwijd erkende ICT-examens kan je terecht in de Testing Centers van Computrain. Deze zijn onder andere gevestigd in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Computrain is Prometric Testing Center, Pearson Vue Authorized Test Center (PVTC), VUE Select Partner en Certiport Authorized Testing Center. 

Accredited Training Partner Cloud Credential Council

Het Cloud Credential Council is een onafhankelijk instituut en internationaal verantwoordelijk voor erkenningen op het gebied van trainen en certificering met betrekking tot cloud computing. 

Leading Learning Partners Association (LLPA)

Met een aantal vooraanstaande IT-opleiders is Computrain de Leading Learning Partners Association (LLPA) gestart. Momenteel bestaat de LLPA uit 27 IT-opleiders van over heel de wereld. De LLPA heeft als doel om tot het compleetste cursusportfolio te komen voor de snel ontwikkelende ICT-sector door uitwisseling van kennis, specialisaties en resources. Aan het lidmaatschap van de LLPA zijn strenge eisen verbonden. Leden moeten in hun land bijvoorbeeld de meest vooraanstaande IT-opleider zijn en beschikken over de hoogst haalbare vendor-competenties.

Vereniging van Opleidingsinstituten voor Informatica (VOI)

Computrain is lid van de VOI. VOI-leden zijn instituten die onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige trainingen en opleidingen verzorgen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze instituten leiden op tot erkende diploma’s en certificaten.

CEDEO

Computrain is CEDEO-erkend voor maatwerk- en open opleidingen. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, dient ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze erkenning voor zowel de open opleidingen als de maatwerktrajecten. De opleidingen van Computrain scoren een klanttevredenheid van ruim 90%.

ISO 9001

Computrain is ISO-9001 gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm is bepalend voor de kwaliteit van onze trainingen, opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor Computrain en wordt geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Computrain voldoet aan de internationaal erkende eisen.

ISO 27001

Computrain is ISO 27001 gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001 norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, de gegevens van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is voor Computrain van groot belang zodat Computrain docenten, studenten en partners inzien welk belang Computrain hecht aan het omgaan met gegevens waaronder persoonsgegevens. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Computrain voldoet aan de internationaal erkende eisen.

Salta Group

Computrain is onderdeel van Salta Group. Hogeschool NCOI en MBO College NCOI zijn rechtspersonen en bevoegd om in het kader van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) HBO Bachelor- en Masteropleidingen en MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI officiële MBO-diploma’s en HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften mag uitgeven. De diploma’s en getuigschriften zijn bij wet gelijkgesteld aan die van andere reguliere onderwijsinstellingen. De Bachelor- en Mastergetuigschriften van Hogeschool NCOI geven recht op de internationaal erkende graden Bachelor en Master.

NRTO

Computrain is lid van de NRTO. Deze Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als opleider met het NRTO-keurmerk voldoet Computrain aan hoge kwaliteitseisen en wij zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Alle leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode en hanteren deze algemene voorwaarden.

IPMA Keurmerkopleider

IPMA Registered Education Programme

Computrain is IPMA Keurmerkopleider. Het IPMA-Keurmerk, ontwikkeld door IPMA-Internationaal, is een kwaliteitstoets voor opleidingen en trainingen. Het is een onafhankelijke kwaliteitstoets van de opzet van de opleiding en het opleidingsmateriaal.