Algemeen

Algemeen

Erkenningen

Computrain heeft als de grootste IT-opleider van Nederland alle denkbare IT-kwaliteitserkenningen. Hierdoor volg je bij Computrain gegarandeerd een kwalitatief hoogstaande en erkende training, opleiding of certificeringsprogramma. 

Microsoft

Computrain is Microsoft Gold Partner en Microsoft Training Services Partner. Computrain is zelfs de grootste partner van Microsoft in Nederland wat betreft trainingen voor Allround Users, Business Professionals en IT Professionals. Onze trainingen worden verzorgd door Microsoft Certified Trainers.

Adobe

Computrain is Adobe Authorized Training Center. Onze zelf-ontwikkelde Adobe trainingen worden gegeven door Adobe Certified Instructors.

Red Hat

Je krijgt les van de beste en meest ervaren Red Hat-trainers. Hierbij gebruiken ze het meest up-to-date trainingsmateriaal en ga je zelf aan de slag met praktische oefeningen.

Kubernetes

Je krijgt les van de beste en meest ervaren Kubernetes-trainers. Hierbij gebruiken ze het meest up-to-date trainingsmateriaal en ga je zelf aan de slag met praktische oefeningen.

Amazone Web Service

Computrain is Amazon Web Services Authorized Training Partner. Alle AWS-trainingen van Computrain worden verzorgd door ervaren en geaccrediteerde AWS-consultants. Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van de officiële AWS-courseware en -labs.

APMG

Computrain is door ASL BiSL Foundation officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor ASL® en BiSL®. ASL® en BiSL® are registered trademarks of ASL BiSL Foundation.

CompTIA

CompTIA (Computing Technology Industry Association) is opgericht om leveranciersonafhankelijk de kennis van technici te toetsen. Je krijgt les van gecertificeerde CompTIA trainers (CTT+) en maakt gebruik van door CompTIA goedgekeurd studiemateriaal (CAQC). Computrain verzorgt voor alle certificeringstrajecten, zoals A+, Network+ , Security+ en Data+, de bijbehorende trainingen ter voorbereiding op de examens.

DASA

Computrain is door DASA officieel geaccrediteerd als DASA Training Partner. DASA is Copyright © 2017 - 2018 DevOps Agile Skills Association LLC.

PeopleCert PRINCE2®

Computrain is door PeopleCert officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization en Approved Examination Organization voor PRINCE2®. PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PeopleCert ITIL®

Computrain is door PeopleCert officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization en Approved Examination Organization voor ITIL®. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PeopleCert MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®

Computrain is door de PeopleCert officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization en Approved Examination Organization voor MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®  - are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PeopleCert MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®

Computrain is door de PeopleCert officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization en Approved Examination Organization voor MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®  - are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PeopleCert MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®

Computrain is door de PeopleCert officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization en Approved Examination Organization voor MSP®, P3O®, MoP®, AXELOS®  - are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Servitect

Computrain is door Servitect officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor ISM®. ISM® is een product van Servitect.

Cloud Credential Council

Het Cloud Credential Council is een onafhankelijk instituut en internationaal verantwoordelijk voor erkenningen op het gebied van trainen en certificering met betrekking tot cloud computing. 

LLPA

Met een aantal vooraanstaande internationale IT-opleiders is Computrain in 2013 de Leading Learning Partners Association (LLPA) gestart. Momenteel bestaat de LLPA uit 31 IT-opleiders van over heel de wereld die allemaal in hun eigen regio de meest vooraanstaande IT-opleider zijn.

Computrain Testing center

De Computrain Testing Centers in Utrecht en Amsterdam zijn Pearson VUE Authorized Test Centers. Computrain is VUE Select Partner.

CEDEO

Computrain is CEDEO-erkend voor maatwerk- en open opleidingen. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, dient ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze erkenning voor zowel de open opleidingen als de maatwerktrajecten. De opleidingen van Computrain scoren een klanttevredenheid van ruim 90%.

ISO 9001

Computrain is ISO-9001 gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm is bepalend voor de kwaliteit van onze trainingen, opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor Computrain en wordt geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Computrain voldoet aan de internationaal erkende eisen.

ISO 27001

Computrain is ISO 27001 gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001 norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, de gegevens van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is voor Computrain van groot belang zodat Computrain docenten, studenten en partners inzien welk belang Computrain hecht aan het omgaan met gegevens waaronder persoonsgegevens. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Computrain voldoet aan de internationaal erkende eisen.

Salta Group

Computrain is onderdeel van Salta Group. Hogeschool NCOI en MBO College NCOI zijn rechtspersonen en bevoegd om in het kader van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) HBO Bachelor- en Masteropleidingen en MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI officiële MBO-diploma’s en HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften mag uitgeven. De diploma’s en getuigschriften zijn bij wet gelijkgesteld aan die van andere reguliere onderwijsinstellingen. De Bachelor- en Mastergetuigschriften van Hogeschool NCOI geven recht op de internationaal erkende graden Bachelor en Master.

NRTO

Computrain is lid van de NRTO. Deze Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als opleider met het NRTO-keurmerk voldoet Computrain aan hoge kwaliteitseisen en wij zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Alle leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode en hanteren deze algemene voorwaarden.

IPMA

Computrain is IPMA Keurmerkopleider. Het IPMA-Keurmerk, ontwikkeld door IPMA-Internationaal, is een kwaliteitstoets voor opleidingen en trainingen. Het is een onafhankelijke kwaliteitstoets van de opzet van de opleiding en het opleidingsmateriaal.

UiPath

Computrain is Authorized Learning Partner van UiPath. De UiPath trainingen van Computrain worden verzorgd door geaccrediteerde trainers.

Mile2

Computrain is Authorized Training Partner van Mile2. De Mile2 Security trainingen van Computrain worden verzorgd door geaccrediteerde trainers.

LPI

Computrain is Authorized Training Partner van Linux Professional Institure (LPI). De LPI trainingen van Computrain worden verzorgd door geaccrediteerde trainers.

Knowledge Pilars

Computrain is in Nederland de exclusieve distributeur van Knowledge Pillars examens.

PeopleCert PRINCE2 Agile®

Computrain is door PeopleCert officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor PRINCE2 Agile®. PRINCE2 Agile® are registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

EXIN

Computrain is een door EXIN geaccrediteerd opleidingsinstituut. EXIN is een wereldwijd erkend IT exameninstituut dat hoogwaardige certificeringen aanbiedt in een breed scala van veelgevraagde onderwerpen. Alle trainingen voor EXIN certificeringen worden gegeven door ervaren en geaccrediteerde trainers. Al het materiaal dat tijdens de training wordt gebruikt, is gebaseerd op door EXIN goedgekeurd cursusmateriaal.

Accredited Training Organization voor ASL®

Computrain is officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor ASL®. ASL® is a registered trademark of Van Haren Publishing.

Accredited Training Organization voor BiSL®

Computrain is officieel geaccrediteerd als Accredited Training Organization voor BiSL®. BiSL® is a registered trade mark of Van Haren Publishing.