Algemeen

Algemeen

Vooruit met Computrain 

Bij Computrain geloven we erin dat de juiste mix aan IT-kennis, methodieken, persoonlijke vaardigheden én praktische toepassing ervoor zorgt dat we ons menselijk optimaal kunnen ontwikkelen en gebruiken.

Vanuit deze visie hebben we een integrale aanpak ontwikkeld waarin we samen met de organisatie stapsgewijs een concreet plan van aanpak maken. Deze werkwijze passen we al vele jaren met succes toe.