AI gaat vooruit. Blijf jij stilstaan?

De technologie achter Artificial Intelligence (AI) snelt voort. Daardoor wordt AI zelfs in traditionele branches steeds vaker toegepast, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Op welke technologische vlakken ontwikkelt AI zich en waarom blijft de Nederlandse adoptie dan toch vaak achter?

Op technologisch vlak gaan de mogelijkheden voor toepassing en ondersteuning van AI met grote sprongen voorwaarts. De opvallendste vooruitgang vindt plaats op hardwareniveau in onze smartphones, laptops en datacenters. Deze gigantische bron van rekenkracht moet AI-toepassingen kunnen ondersteunen. “Daarom bieden steeds meer datacenters meer GPU-processing aan: ze worden ingericht om AI-applicaties en grafische toepassingen te ondersteunen”, zegt Alex Dowdalls, founder en partner van AXVECO. NVIDIA, het bedrijf dat GPU-hardware ontwikkelt voor desktops en laptops, levert deze technologie nu ook voor supercomputers en datacenters. “Daar is veel vraag naar. NVIDIA is momenteel dan ook een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld.”

AI in de agrarische sector

Zelfs in traditionele sectoren heeft AI zijn intrede gedaan, kijk naar tractorbouwer John Deere. Deze producent van agrarische voertuigen rust zijn tractoren tegenwoordig uit met AI. Daardoor kunnen ze autonoom rijden en zijn ze in verregaande mate geautomatiseerd. Met behulp van AI en GPS kunnen tractoren autonoom een optimale route over een veld rijden. Ook detecteert en identificeert de AI-technologie onkruid en de staat van gewassen: ontbreekt het aan voedingsstoffen of zijn planten aangetast door insecten? Een tractor kan vervolgens zelf bepalen of, op welke plek en in welke hoeveelheid bemesting of verdelgingsmiddel ingezet moet worden.

Waarom blijft de adoptie achter?

“Medewerkers moeten AI net zo makkelijk gaan gebruiken als Excel. Helaas zijn de meeste organisaties nog lang niet zover. Zeker in Nederland blijft de adoptie van AI achter”, zegt Dowdalls. “Dat komt in de eerste plaats omdat de directie niet doordrongen is van de rol van data en een platformmodel in de bedrijfsvoering en dus niet overtuigd is van het belang van AI.” Gebrekkige datamanagement en governance is volgens Dowdalls de tweede reden dat het AI-gebruik in Nederland achterblijft. “Veel organisaties hebben hun datahuishouding niet op orde. Dat is een struikelblok voor ze: de inzet van AI vereist de juiste data.”

Wereldwijde markt

“AI is al lang geen science fiction meer, maar veel Nederlandse organisaties beseffen dat niet. Ze wachten nog steeds op het juiste moment om met AI aan de slag te gaan en denken dat het aanstellen van een Data Owner voorlopig wel voldoende is”, zegt Dowdalls. Daarnaast beseffen veel Nederlandse bedrijven niet dat snelheid geboden is. Hoe langer ze wachten, hoe groter het gat wordt met de competitie die wel AI gebruikt. “Zeker in de huidige wereldwijde markt: er hoeft maar één concurrent in de VS of elders in Europa een slimme AI-toepassing te ontwikkelen en de wereldwijde markt ligt voor ze open. Die voorspong haal je als laatkomer nooit meer in.”

Dowdalls noemt nog een reden om snel met AI aan de slag te gaan: “AI is een differentiator.” Dat geldt voor elk vakgebied – van de agrarische sector en marketing, tot logistiek en militaire toepassingen. “Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne, ook daar maakt AI het verschil. Doordat de NAVO AI inzet, verkrijgt het inzichten waarmee het Oekraïense leger doeltreffender en met minder bijeffecten dan het Russische leger kan opereren. Ook John Deere behaalt concurrentievoordeel met AI. Dus wacht niet tot jouw vakgebied klaar is voor AI, maar neem het initiatief.”

Aan de slag met AI? Bekijk onze trainingen.

Wellicht ook interessant