Wat kan je als jurist met AI?

Onlangs viel er een advocaat hard door de mand. Voor de verdediging van zijn client had hij ChatGPT ingeschakeld. Wat bleek, deze Artificial Intelligence-tool (AI) had fictieve jurisprudentie als bewijslast aangedragen. De advocaat had geen idee dat ChatGPT een language model is en dus geen betrouwbare internetbronnen gebruikt.

In dit artikel lees je wat je als legal professional wél met AI kan aan de hand van drie vragen:

Hoe wordt AI nu gebruikt bij juridische werkzaamheden?

Legal professionals zetten AI-tools steeds vaker in als hulpmiddel. Bijvoorbeeld om dossiers door te spitten of om de eerste versie van een modelcontract of overeenkomst op te stellen. Daarbij kan AI bepaalde gegevens over een zaak of client automatisch invullen op basis van informatie in een database, jurisprudentie of dossier. Het is eveneens al mogelijk om via een AI chat-interface op een natuurlijke wijze opdrachten in te geven. Aan de andere kant kan AI nuttig zijn om juridische teksten om te zetten naar begrijpelijke taal voor niet-juristen.

Wat kun je verwachten van AI?

Er worden steeds meer generieke AI-tools ontwikkeld om legal professionals werk uit handen te nemen. Legal professionals kunnen bijvoorbeeld ChatGPT gebruiken of Microsoft Copilot, een tool die binnenkort in de Microsoft Office-omgeving wordt geïntegreerd. Er komen echter ook steeds meer specifieke AI-tools voor legal werkzaamheden op de markt. Deze tools kunnen impact hebben op de manier van werken. Zo schat Goldman Sachs in dat maar liefst 44% van de juridische werkzaamheden in de Verenigde Staten met AI geautomatiseerd kan worden. Tegelijkertijd komen er meer specifieke legal AI-tools op de markt, zoals DoNotPay en Legal Robot. DoNotPay wordt ook wel de ‘World’s first robot lawyer’ genoemd. Deze tool kan ingezet worden voor zaken zoals het terugkrijgen van kosten voor een vertraagde vlucht, het oplossen van een geschil over een defect product of het aanvechten van verkeersboetes. Anders dan de bijnaam doet vermoeden, is deze AI-tool nog steeds een hulpmiddel. Als jurist blijf je eindverantwoordelijk. Dat is niet voor niets, want jouw vak vereist nou eenmaal een menselijk ethisch kompas.

Waar moet je op letten als je AI inzet?

Zowel specifieke als generieke AI-tools kan je goed gebruiken ter ondersteuning. Maar doe dat niet klakkeloos, wees je bewust van de valkuilen. De specifieke AI-tools die worden ontwikkeld voor juridische taken zijn zeker geen ‘robot lawyers’. AI blijft een hulpmiddel – handig om juridische documenten op te stellen, dossiers te doorpluizen en jurisprudentie op te zoeken. Hoe je AI ook gebruikt, de eindverantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de legal expert zelf. Wil je generieke AI inzetten voor legal werkzaamheden? Let dan goed op voordat je inhoudelijk beroep op de tools doet. Waar komt de data vandaan? Hoe actueel is de data? Wat gebeurt er met de gegevens die je invoert? Is het ethisch om hier AI voor in te zetten, waar wordt de data opgeslagen en hoe wordt deze verwerkt? Dit zijn belangrijke vragen om te beantwoorden voordat je gebruik gemaakt van dit soort tools. Zo voorkom je dat je – net als de advocaat die blind vertrouwde op ChatGPT voor jurisprudentie – een beslissing baseert op fictieve bronnen.

Wil je meer weten over AI? Dan is de training Artificial Intelligence (AI) Essentials wellicht wat voor jou.

Wellicht ook interessant