Hoe word je een lerende organisatie?

In de IT-wereld is opleiden de sleutel tot succes. Want groeien medewerkers, dan groeit ook een organisatie. Hoe stimuleer en faciliteer je als werkgever jouw IT-professionals om hun hele leven te blijven leren? Computrain heeft daarvoor een stappenplan opgesteld: volg deze stappen voor de kortste route op weg naar een lerende organisatie.

Jezelf blijven ontwikkelen is in de eerste plaats in het belang van IT-medewerkers zelf. Als IT’er heb je ambitie, wil je de specialist worden in jouw vakgebied en relevant blijven op de arbeidsmarkt. Hoe pak je dat slim aan? Daarover lees je alles in het eerste artikel van de serie van het drieluik ‘IT als lifestyle’. In het tweede artikel van dit drieluik lees je alles over de rol van de werkgever hierin: hoe kunnen organisaties hun medewerkers stimuleren en faciliteren om te blijven leren? Deze vraag beantwoorden we aan de hand van tips en valkuilen. In dit derde artikel kijken we naar de praktijk. Hierin behandelen we het stappenplan voor werkgevers om ‘IT als lifestyle’ te verankeren in hun organisatie of team.

Stap 1

Vertaal business- naar leerdoelen

Welke rollen, kennis en skills heeft jouw organisatie nodig? Deze vraag is het startpunt op weg naar een lerende organisatie. Bas van Gils, van Computrain, helpt in het dagelijks leven organisaties om toekomstbestendig leren op een slimme, strategische manier onderdeel te maken van hun werkwijze. “Bedenk eerst wat jouw ideale organisatie of team nodig heeft. Wil je bijvoorbeeld op een andere – procesmatige, agile of datagedreven – manier gaan werken? Groeit jouw organisatie maar groeit de security niet snel genoeg mee? Of wil je de businessflexibiliteit vergroten met zelfstandige, zelflerende teams? Dat zijn vragen die je als eerste moet beantwoorden.”

Heeft een organisatie zijn business en IT-doelen op een rijtje? Dan kunnen deze vertaald worden naar leerdoelen. Ofwel, wat moeten medewerkers in specifieke functies bijleren? Computrain helpt steeds meer klanten om hun business- en leerdoelen te matchen. “Dat doen we onder andere door gesprekken met managers en teamleden te houden, vlekkenkaarten met business- en leerdoelen te maken en workshops te organiseren”, licht Bas van Gils toe. “Zo komen we tot een concept leerkaart. Die schaven we daarna nog bij aan de hand van best practices en prioriteiten.”

Stap 2

Breng de benodigde vaardigheden in kaart

De vertaalslag van business- naar leerdoelen verloopt vaak vrij vlot. “Veel organisaties hebben deze stap al genomen voordat ze ons inschakelen. Maar daarna wordt het complex en lopen ze vaak vast”, zegt Bas van Gils. Hoe dat komt? Niet elke organisatie wil een IT-functie op dezelfde manier invullen. Het ene bedrijf heeft voor dezelfde rol meer behoefte aan communicatievaardigheden, de andere aan programmeerkennis. “Welke skills en kennis heeft een IT-professional binnen jouw organisatie nodig? Dat bepalen we per functie.”

Het op een rijtje zetten van de kennis en vaardigheden per functie is veel werk. Elke rol vraagt immers om een specifieke mix van ingrediënten in uiteenlopende verhoudingen. Denk aan persoonlijke vaardigheden zoals analytisch denken, kunnen presenteren of in staat zijn om de verwachtingen van alle stakeholders te managen. Maar ook de houding, kennis en ervaring van een IT-professional is belangrijk. Hoe gemotiveerd is iemand en wat weet en kan hij al? Dat bepaalt ook hoe je met een medewerker omgaat en welke trainingen je hem of haar aanbiedt.
 

Stap 3

Maak een leerprogramma

In de tweede stap heb je een leerkaart opgesteld. In stap drie stap op weg naar een lerende organisatie verdiep je die. Hoe? Door de gewenste vaardigheden per functie te koppelen aan de juiste trainingen. Daarbij kijk je ook wanneer kennis en skills nodig zijn. Bas van Gils legt uit: “Welke training moet een medewerker volgen om op een bepaald moment te beschikken over bepaalde vaardigheden en kennis? Dat betekent ook dat je nadenkt over de duur van een training en prioriteiten stelt. En kunnen we misschien groepen medewerkers gezamenlijk opleiden? Zo kun je als organisatie op een efficiënte manier, snel de juiste kennis in huis halen.”

Verandering is de enige constante in de IT-wereld. Inzichten, methodieken en technologie veranderen continu. Van Gils: “Daarom kijken we in stap drie ook terug of ons leerprogramma nog steeds goed aansluit. Indien nodig, passen we trainingen, leerpaden en programma’s aan. Daarom gebruiken we voor deze stap ook wel de term programma-management.”

Stap 4

Blijf vaardigheden opbouwen

Als organisatie en individu moet je blijven leren. Deze continuïteit wordt gegarandeerd in stap vier. “Deze stap is eigenlijk een continu proces, waarin je vaardigheden blijft opbouwen en bijspijkeren”, zegt Van Gils. “Als organisatie moet je kritisch blijven op je huidige manier van opleiden: zijn mijn businessdoelen verandert in de loop der tijd en sluiten de benodigde vaardigheden en bijbehorende trainingen daar nog steeds nauw op aan? “In deze stap kijk je ook naar het resultaat: is de kennisopbouw zoals we die nu hebben effectief? En wat merken we daarvan op de werkvloer?”

Wat is de impact van mijn manier van opleiden? Als organisatie moet je dit actief blijven volgen. Want alleen zo kun je blijven bijschaven en zorgen dat je ook in de toekomst een lerende organisatie blijft.

Wil je weten hoe wij je hierbij kunnen helpen? Bekijk dan deze pagina.

Wellicht ook interessant