Een Agile organisatie vraagt om een Agile MT

“Wat is het geheim achter een waarde vergrotend Management Team, hoe geef je als MT het goede voorbeeld en hoe zet je de volgende stap in jouw Agile-transformatie?” Deze vragen staan centraal in het boek  ‘DNA van Agile Management Teams’ en de bijbehorende training Lean-Agile Leadership voor MT's. Waarom mag je als ambitieuze manager dit boek en deze training niet missen? In dit artikel gaat Jeroen Stoter, ervaringsdeskundige, auteur en docent, dieper daarop in.

Methodieken als Lean, Agile en Scrum gaan over het functioneren van teams en wat deze manier van werken betekent voor het MT dat deze teams aanstuurt. Bij al deze methodes wordt niet ingegaan op de rol van het Management Team. Dat is eigenlijk heel verwonderlijk, want uiteindelijk stuurt het MT alle Agile teams aan. Met hun kennis, passie en drive kan een MT het verschil maken in een Agile organisatie en zorgen dat teams maximale meerwaarde realiseren. In die zin heeft het MT ook een voorbeeldfunctie: in een succesvolle Agile organisatie is ‘leading by example’ belangrijk. Als MT kun je ook een voorbeeld zijn in jouw werkwijze: door daarin transparantie te laten zien, resultaten en ervaringen te delen. Als bonus kan je beter leidinggeven aan een Agile organisatie wanneer je zelf hebt ervaren waar teams in hun Agile werkwijze tegenaan lopen.

Met deze gedachten in het achterhoofd besloot Jeroen Stoter een boek te schrijven en training te ontwikkelen waarin MT-leden ontdekken hoe ze hun eigen Management Team Agile kunnen laten functioneren. In zijn boek en training stimuleert Jeroen Stoter MT-leden om ‘the next step’ te zetten richting een gestroomlijnde Agile organisatie. Dat doet hij aan de hand van diepgaande kennis, brede praktijkvoorbeelden en praktische eigen ervaringen.

MT als succesfactor

“De afgelopen twintig jaar heb ik als MT Transformation Lead veel Lean, Agile en SAFe transformaties zien lukken, maar vooral ook veel zien mislukken. De oorzaak van het succes of falen? Meestal lag die in de werkwijze, het gedrag en de aansturing door het MT; het management speelt een essentiële rol bij de transformatie naar een gezonde en wendbare organisatie waar zowel medewerkers als klanten zich gewaardeerd en gezien voelen”, zegt Jeroen Stoter. “MT leden zijn zich vaak niet bewust dat ze een paradoxale baan hebben. Zo praten ze vaak Angelsaksisch naar boven over onderwerpen als winst, risico’s mijden, planmatig werken en KPI’s. Tegelijkertijd praten ze Rijnlands naar beneden. Dan gaat het over zaken als samenwerken, waarde, leren en experimenteren. In de training kijk je vanuit die paradox samen met andere MT-leden op welke driehoek je wil sturen: de traditionele driehoek van tijd, scope en kosten? Of de Agile driehoek van waarde versnellen, kwaliteit borgen en belemmeringen oplossen?” Naast Angelsaksisch vs Rijnlands, komen in het boek en de training nog vijf paradoxen aan bod die spelen bij een Agile MT-transformatie.

Van egosysteem naar ecosysteem

Met boek en de training richt Jeroen Stoter zich op managers van grote en middelgrote organisaties. MT-leden vragen zichzelf vaak af wat Lean Agile Leadership inhoudt, hoe ze hun manier van managen kunnen veranderen en waar ze dan meer en minder tijd aan besteden. Ook behandelt de training vragen als: ‘Welke problemen zitten er achter de symptomen?’, ‘Hoe kan ik mijn team laten groeien in eigenaarschap?’ en ‘Waar loopt het ecosysteem nog niet goed?’. Managers kunnen de training individueel volgen in het open rooster, of in-company met het voltallige MT. Dat laatste raadt Jeroen Stoter zeer aan: “In je eentje zet je geen verandering in gang. Dat vraagt om teamwork. In de training en het boek leer je daarom om jouw eenheid te zien als ecosysteem: een toekomstvaste manier waarop jouw MT en organisatie ook zonder jouw dagelijkse inbreng succesvol, Agile kan functioneren.”

Praktijkgericht

Als je als MT mee wilt transformeren met jouw organisatie, is het belangrijk om kennis op te doen en nog belangrijker om deze praktisch te kunnen toepassen. “Want elke organisatie functioneert anders,” benadrukt Jeroen Stoter. Daarom heeft zowel de training als het boek een praktische insteek. “In de training nemen we de situatie van de cursisten als uitgangspunt: wat is jouw way of working als team, hoe stuur je en welke onderwerpen staan er op de MT-agenda?” Het boek legt de link met de praktijk door veel voorbeelden en quotes te beschrijven en wielrennen als metafoor te gebruiken. “In het wielrennen kan je als team ook meer bereiken dan alleen. Bijvoorbeeld door een constant tempo aan te houden, kopbeurten af te wisselen en op elkaar te vertrouwen. Ook ligt de focus – net als bij een Agile transformatie – op het proces. Loopt dit op rolletjes, dan volgt het resultaat vanzelf. Zo zijn er meer overeenkomsten die in het boek terugkomen.”

Waarom is het juist nu slim om als manager de training ‘DNA van Agile Management Teams’ te volgen? Jeroen Stoter: “Momenteel spelen er bij de meeste organisaties twee grote uitdagingen: hoe optimaliseren we ons portfoliomanagement en hoe verbeteren we ons MT-leiderschap? Daarnaast neemt de druk op MT’s om ook Agile te gaan werken steeds verder toe. Van onderen door de Agile teams, die steeds volwassener worden en daardoor vaker het MT pushen om mee te veranderen. Van boven omdat managers nog steeds werken binnen de traditionele kaders van urenverantwoordelijkheden, CAPEX vs OPEX en KPI’s. Dat wringt, want managers hebben maar beperkte tijd: waar besteden ze die wel en niet aan? Om daar antwoord op te krijgen, is het nu crucialer dan ooit voor MT’s om zelf ook Agile te gaan werken.”

Wil jij Agile werken met jouw MT? Volg de training Lean-Agile Leadership voor MT’s | Computrain in 2 dagen.

Wellicht ook interessant