Zo bepaalt u de Office-vaardigheden van uw medewerkers

Productiever en efficiënter werken met Word, Excel, Outlook en PowerPoint? Om het beste uit uw medewerkers te halen, moet u eerst weten wat hun huidige kennisniveau is. Computrain helpt u hierbij met het Office Performance Plan. 

Het Office Performance Plan is erop gericht dat uw medewerker getraind wordt in juist datgene dat in zijn functie van belang is, maar waarvan kennis en vaardigheden nog ontbreken. Het plan bestaat uit vijf stappen die we samen met u of uw werknemers doorlopen. We maken hiervoor gebruik van het TOSA-toetsplatform (Test on Software Applications). Dit is ontworpen om de professionele Office-softwarevaardigheden van personen te bepalen.

Stap 1: Bepalen gewenst niveau

Aan de hand van de rol of functie van de medewerkers bepalen we samen met u wat de noodzakelijke kennis en vaardigheden van uw medewerkers zijn. We doen dit aan de hand van een indeling in 5 vaardigheidsniveaus: introductie, basis, vaardig, gevorderd en expert.

Stap 2: Pretest

De voorkennis die een medewerker al heeft op het gebied van een bepaalde applicatie, wordt getoetst in een TOSA-toets. De toetsen omvatten circa 25 vragen over de gekozen Office-applicatie. Een aantal vragen simuleert zelfs de handelingen in de Office-applicatie. De kandidaat krijgt vragen die hem uitdagen om het maximale resultaat te behalen. Passend bij zijn niveau, want de moeilijkheidsgraad varieert op basis van de antwoorden van de kandidaat.

Stap 3: Analyse en rapportage

De TOSA-toets valideert de vaardigheden van de kandidaat. Hieraan hangt een score van 0 tot 1000, verdeeld in de eerder genoemde vijf niveaus. U ontvangt van ons een rapportage waarin we per medewerker aangeven hoe groot het verschil is tussen de huidige kennis en het gewenste niveau.

Stap 4: Opvullen skills gap

Uit de rapportage volgt een passend opleidingsadvies. Want door uw medewerkers op te leiden, vult u de skills gap. De informatie uit de TOSA-toets(en) wordt dan gebruikt voor het afstemmen van het opleidingsprogramma. Samen komen we tot een programma dat aansluit op de behoefte en het te behalen TOSA-niveau.

Stap 5: Posttest

Indien gewenst kunnen we uw medewerkers na hun opleiding nogmaals testen om hun nieuwe kennisniveau te bepalen. Dit is een goede graadmeter voor de effectiviteit van de gevolgde opleiding.

Uw interne trainingsbehoefte bepalen? Breng de Office-vaardigheden van uw medewerkers in kaart via het Office Performance Plan. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 035 - 750 61 70.


Ik wil gratis meer interessante artikelen van UPDATE lezen!

Wellicht ook interessant