IT is a lifestyle

De IT’er van vroeger bestaat niet meer. Tegenwoordig is IT een lifestyle; als professional moet je jezelf continu blijven ontwikkelen. Alleen zo houdt je gelijke tred met de voortschrijdende technologie en blijf je relevant. Waar start je en waarom kun je daar beter vandaag dan morgen mee beginnen?

In dit eerste artikel van een serie van drie kijken we naar het lerende individu: waarom moet je je als IT-professional blijven ontwikkelen, wat zijn belangrijke aandachtsgebieden en hoe zorg je dat je bijblijft? Naast werknemers, dragen ook werkgevers hiervoor verantwoordelijkheid. Want hoe beter werknemers functioneren, hoe beter een organisatie presteert. Daarom kijken we in het tweede artikel van dit drieluik naar de rol van de werkgever. In het derde artikel reiken we praktische handvatten aan, met een stappenplan om ‘een leven lang leren’ te verankeren in jouw organisatie of team.

Doemscenario

“Jarenlang bouw je IT-professional kennis van een technologie op. Je leert en investeert, tot het punt dat jij op de bovenste trede staat; jij bent de expert in jouw specifieke vakgebied waar iedereen met vragen terecht kan. Maar dan komt er een nieuwe technologie op de markt, die langzaam jouw specialisme overvleugelt. Langzamerhand wint de nieuwe technologie terrein en voordat je het weet, zijn de meeste gebruikers overgestapt”, zegt Bas Van Gils van Computrain.

Kennis

Hoe blijf je als IT’er relevant? Dat vraagt om een leven lang leren. Dit wordt ook wel ‘continue adaptatie’ genoemd. Volg de technologische ontwikkelingen op de voet, verdiep je daarin, blijf nieuwsgierig en groei mee met veranderingen. Ook als een bepaalde technologie of aanpak nog relatief onbekend is, want je weet nooit wanneer deze zich opeens ontpopt tot de gangbare norm. Om een paar voorbeelden te geven; enkele jaren geleden was Robotic Proces Automation (RPA) nog science fiction, gebruikten we containers voor hele andere dingen dan software development en kenden we de term Scrum alleen uit het rugby.

Skills

Naast kennis, moet je ook je skills blijven ontwikkelen. Dat geldt volgens Bas van Gils zowel voor digitale als persoonlijke skills. “De afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties datagedreven gaan werken. Dat vraagt om medewerkers met andere vaardigheden. Zo wordt van dataspecialisten steeds vaker verwacht dat ze ook de businessgevolgen van technologische beslissingen begrijpen. Dat vereist analytisch inzicht en een brede, overkoepelende blik. Daarnaast moeten IT-professionals steeds vaker ook collega’s kunnen ondersteunen of managers overtuigen. Het kunnen geven van advies en presentatievaardigheden komen dan goed van pas.”

Waarom een leven lang leren?

Steeds meer professionals omarmen IT als lifestyle en de bijbehorende filosofie van ‘een leven lang leren’. Dat doen ze vooral om hun huidige werkzaamheden beter te kunnen doen, blijkt uit onderzoek van PWC. 63 procent van de respondenten geeft dit als belangrijkste reden om een leven lang te blijven leren. Andere redenen die professionals daarvoor geven zijn ‘inspelen op toekomstige veranderingen op het huidige werk’ (24 procent) en het ‘vergroten van kansen op de arbeidsmarkt’ (13 procent).

Een lerende organisatie

Groeien medewerkers, dan groeit een organisatie. Daarom motiveren steeds meer werkgevers hun mensen om IT als lifestyle te beschouwen. Want wanneer IT’ers op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden, kan je als organisatie snel nieuwe technologie adopteren… en dat brengt weer nieuwe businessmogelijkheden met zich mee. Behoren jouw dataspecialisten bijvoorbeeld tot de besten in hun vak? Dan ben jij in staat om trends nauwkeurig te voorspellen. Zijn jouw engineers thuis in Edge computing? Dan kan jij de productie flexibeler en efficiënter inrichten.

De voordelen van een leven lang leren zijn overduidelijk, niet alleen voor IT-professionals maar ook voor hun werkgevers. Toch omarmen lang niet alle bedrijven deze filosofie. Welke drempels lopen ze tegenaan en hoe kunnen ze die verlagen? Hoe matchen ze business- met IT-doelen en brengen ze de benodigde vaardigheden in kaart? In het vervolgartikel over toekomstbestendig opleiden voor organisaties gaan we daar uitgebreid op in.

Hoe veranker je ‘een leven lang leren’ in jouw organisatie? Lees het vervolgartikel over toekomstbestendig opleiden

Wellicht ook interessant