UWV: “Werknemer met perfecte cv bestaat niet”

Veel bedrijven zoeken nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd zijn er veel langdurig werklozen, 50-plussers en mensen met een arbeidshandicap zonder baan. Fred Paling, de nieuwe UWV-voorzitter, vraagt werkgevers dan ook creatiever te zijn bij hun zoektocht naar nieuw personeel.

Volgens UWV zitten volgend jaar ruim 350.000 mensen zonder werk. Een derde is langdurig werkloos en van deze groep is twee derde 45 jaar of ouder. Daar zit veel onbenut talent tussen. “Die werknemer met het perfecte cv is al lang niet meer te vinden”, aldus Paling. Enkele van zijn ideeën: zorg als werkgever bijvoorbeeld voor goede werving, scholing en interne coaching en creëer zo de ideale werknemer. En houd in je achterhoofd dat werk en de IT-sector veranderen. Voorkom dat je uiteindelijk mensen moet ontslaan en overweeg voortijdig omscholing of een andere baan.

Oplossing voor de mismatch op de arbeidsmarkt

Bij Computrain geloven wij ook in de potentie van onderbelicht en onbenut IT-talent. We gaan uit van het schaap met de 3 poten in plaats van het perfecte cv. We zoeken kandidaten die passen bij de organisatie, maar die nog onvoldoende kennis hebben van IT binnen die specifieke functie. Dat doen we samen met UWV en/of een partner die gespecialiseerd is in werving en selectie. Na een intensief leerwerktraject komen de kandidaten in dienst bij de betreffende werkgever. Lees meer over New Potentials IT.

Bron: Algemeen Dagblad

Wellicht ook interessant