Hoe haalt Achmea waarde uit data?

Datagedreven werken biedt grote kansen voor organisaties die beschikken over veel data, zoals verzekeraars. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld processen efficiënter en marketing persoonlijker maken. Achmea zet vol in op datagedreven werken: hoe haalt deze verzekeraar maximale waarde uit data?

Data is de olie van onze tijd. Net als bij olie moet je ruwe data eerst verwerken om daar bruikbare informatie uit te filteren. Als landelijke verzekeraar met schade- en zorgverzekeringen beschikt Achmea over grote hoeveelheden historische data. “Daar kunnen we patronen uitfilteren en voorspellingen op baseren, bijvoorbeeld over de kans dat je schade rijdt of ziek wordt. Dat is de basis voor onze premies”, zegt Leon Vink, Teammanager Data Analytics bij Achmea IT. Maar de verzekeraar benut data voor meer dan de premieberekening. “Door datagedreven te werken, kunnen we ook werkprocessen slimmer inrichten en nieuwe diensten aan onze klanten aanbieden, zoals de Automodus van Interpolis. Hierbij gebruiken we data preventief om verkeersongelukken te voorkomen.”

Zelf aan de slag

Hoe haal je maximale waarde uit data? “Het begint bij het spotten van kansen. Ofwel, hoe kan data helpen bij jouw dagdagelijkse werkzaamheden?”, zegt Leon Vink. Achmea stimuleert medewerkers binnen zijn bedrijfsonderdelen om vanuit het programma Schaalbare Analytics zelf met data aan de slag te gaan. “Ons team van dataexperts helpt ze daarbij: door bijvoorbeeld de juiste tools aan te reiken en voorlichting te geven. Zo hebben we ideation-workshops gegeven. Hierin worden bedrijfsonderdelen gestimuleerd om met hun eigen data vraagstukken te komen. Ook organiseren we trainingen waarin deelnemers theorie direct toepassen op praktische vraagstukken in hun bedrijfsonderdeel.”

Privacy en ethiek

Privacy is volgens Leon Vink een belangrijke voorwaarde voor datagedreven werken. “Hoe ga je om met privacygevoelige data? Mijn team van dataspecialisten helpt collega’s bij de verschillende bedrijfsonderdelen om te voldoen aan de privacyregelgeving, bijvoorbeeld door persoonsgegevens te anonimiseren.” Als datagedreven organisatie moet je ook goed letten op ethische aspecten die bij het toepassen van data komen kijken. Gebruikt een algoritme geen discriminerende of oneerlijke parameters? Dat vraagt om transparantie: “Verantwoorde AI is een belangrijk thema: kunnen wij uitleggen waarom een algoritme bepaalde beslissingen neemt?”

Technologie als enabler

Data is een stimulans om te digitaliseren: wil je als organisatie slimmer, datagedreven werken, heb je digitale hulpmiddelen nodig. In die zin is technologie dus een enabler voor datagedreven werken. “Zo biedt Achmea verzekerden nieuwe digitale manieren om schade te melden. Ze kiezen zelf of ze dit met de app, telefonisch of op de website doen”, geeft Leon Vink als voorbeeld. “Ook kunnen ze video’ of foto’s meesturen. Daarmee maken wij het makkelijker voor verzekerden en onszelf. Via deze digitale contactmethoden kunnen we data inzetten om het contact persoonlijker te maken.”

Duidelijke rollen

Om maximale waarde uit data te halen, is menselijke samenwerking net zo belangrijk als technologie. Daarom werkt Achmea met duidelijke rollen. Denk aan data scientists die analyseren, vertalers die vraagstukken ophalen in de organisatie en medewerkers die data gebruiken in hun werkzaamheden om zo fact-based de juiste beslissingen te maken. Leon Vink: “Bij Achmea sturen we heel bewust op die rollen – en dan vooral op samenwerking tussen de verschillende rollen. Wat is daarvoor de beste opstelling? Je kunt wel een uitstekende data scientist hebben, maar als niemand het resultaat in de praktijk brengt, heb je nog niks aan nieuwe tools en de inzichten die daaruit voorkomen.”

Leerplan gebaseerd op data

Achmea gebruikt data eveneens om medewerkers passende educatie te bieden. “We geven als organisatie de ruimte voor het volgen van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling”, licht Leon Vink toe. “Aan elk van de rollen is een leerraamwerk gekoppeld met aanbevolen trainingen om een betere vakman of vakvrouw te worden. Zo krijgt iedere medewerker een eigen leerplan op het gebied van data, passend bij de rol die hij heeft.”

Werken met data zit verweven in de hele organisatie: het raakt mensen, processen en technologie. Ontwikkel je als organisatie de data capability op al deze onderwerpen? Dan leg je een goede basis voor datagedreven werken.

Bij Computrain vind je uiteenlopende cursussen op het gebied van datagedreven werken! Bekijk het cursusaanbod>>

Wellicht ook interessant