Inzoomen op de gespannen ICT-arbeidsmarkt

De ICT-arbeidsmarkt komt onder steeds hogere spanning te staan. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in de ICT-sector per duizend banen 91 vacatures openstaan. Nog nooit was dit aantal zo hoog. Hoe zorgwekkend is het tekort aan ICT’ers, wat zijn de oorzaken van deze crisis en hoe lossen we die op?

“De situatie is extreem. Aan de ene kant is de vraag naar ICT-medewerkers heel hoog, aan de andere kant droogt het aanbod steeds verder op,” zegt Louis Spaninks, directeur van de stichting CA-ICT. Als opleidingsfonds voor de arbeidsmarkt ICT zit CA-ICT met zijn neus boven op de personeelsontwikkelingen in de sector. “Niet alleen de vraag naar ICT’ers is historisch hoog, ook aan technici is een gigantisch tekort.” Per duizend technische functies staan maar liefst 133 vacatures open. Dat is een slecht teken, want deze vakgebieden zijn nauw verweven.

Security, data en cloud

Op welke ICT-gebieden is de vraag het hoogst? “We zien vooral dat er veel vraag is naar security-, data- en cloudspecialisten. Veel werkenden willen meer over deze vakgebieden weten en volgen scholingstrajecten daarover,” antwoordt Spaninks. Recent onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) ondersteunt deze bevinding. Hieruit blijkt dat ‘Encryptie en IT-beveiliging’ de snelst groeiende technologie is; naar verwachting is de behoefte daaraan in 2025 met 29% gegroeid ten opzichte van 2020. Op de tweede plaats staat ‘Cloudcomputing’. De vraag naar deze technologie groeit naar verwachting met 17 procent in vijf jaar.

De oorzaken

“De oorlog in Oekraïne brengt veel onzekerheid met zich mee: grondstoffen en materialen worden niet, nauwelijks of te laat geleverd. Dat heeft veel impact op de maakindustrie en indirect ook op gerelateerde vakgebieden zoals de techniek en ICT”, zegt Spaninks. “Daarbovenop moeten veel ondernemers de komende tijd hun NOW gaan terugbetalen. Dus bedrijven kijken met geknepen ogen naar de toekomst. Wat zal dat voor effect hebben op de economie en de arbeidsmarkt?”

Blik in de toekomst

“Het perspectief is allerminst rooskleurig; donkere wolken pakken zich samen boven de wereldwijde economie en arbeidsmarkt, want de schaarste op de arbeidsmarkt ICT lijkt alleen maar groter te worden”, schetst Spaninks. Volgens het FD heeft de coronacrisis een banentransitie in gang gezet waarbij wereldwijd 97 miljoen nieuwe banen ontstaan en er 85 miljoen verdwijnen. Dat betekent dat er 12 miljoen functies bijkomen, waarvan veel in de ICT. De banen van de toekomst zijn volgens het FD onder andere ‘Data-analisten en -wetenschappers’, AI- en machinelearningspecialisten’ en ‘Bigdataspecialisten’. 

Scholing

Hoe kunnen we de krapte op de ICT-arbeidsmarkt oplossen? Momenteel is om- en bijscholing het meest veelbelovende antwoord. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers hebben behoefte aan om- en bijscholing. Ook Spaninks ziet deze trend: “Sinds januari van dit jaar hebben we meer dan duizend scholingstrajecten uitgevoerd. Vaak nemen werknemers zelf het initiatief. Ze willen zich verdiepen in een opkomend vakgebied als artificial intelligence en worden daarin mede gepusht door de groeiende spanning op de arbeidsmarkt vanwege de coronacrisis. Bovendien kunnen ze nu ook vaak een cursus digitaal, op afstand volgen. Dat verlaagt de drempel.”

Het STAP-budget heeft volgens Spaninks bijgedragen aan de toenemende vraag naar scholingstrajecten. Hierbij kan je als werknemer of werkzoekende duizend euro subsidie krijgen voor het volgen van en werkgerelateerde cursus. “STAP stimuleert werknemers om zich te blijven ontwikkelen en zichzelf zo duurzaam inzetbaar te maken. Dat is een goede zaak en de eerste stap op weg naar afnemende schaarste op de arbeidsmarkt ICT!”

Vooral op het gebied van cloud, data en security groeit de vraag naar professionals. 

Bekijk onze cloud trainingen
Bekijk onze data trainingen
Bekijk onze security trainingen

Wellicht ook interessant