‘Theorie en praktijk zijn nu in evenwicht’

40% van alles wat we in West-Europa doen, wordt projectmatig aangepakt. In die zin is het logisch dat er jaarlijks steeds meer projectprofessionals een IPMA Certificaat behalen. Waarom besluiten zij het IPMA-traject te volgen, wat leren ze daarvan en wat leveren de opgedane kennis en vaardigheden hen in de praktijk op?

Iedere projectprofessional haalt wat anders uit IPMA: afhankelijk van zijn of haar functie, werkgever, branche, karakter, en huidige kennis en vaardigheden. In dit artikel vertelt Erik Beelen, Business Expert bij Politie Nederland over zijn persoonlijke ervaringen met IPMA en het bijbehorende begeleidingstraject van Computrain. Erik behaalde het IPMA-B Certificaat. Wat heeft de IPMA-begeleiding en het bijbehorende certificaat hem opgeleverd?

Erik Beelen behaalde in 2008 zijn IPMA-C Certificaat. In de daaropvolgende jaren bracht hij als projectmanager verschillende complexe projecten bij de Politie tot een goed einde. Daarbij ontwikkelde hij gaandeweg zijn Projectmanagementkennis en -competenties. Maar hij wilde zijn persoonlijke projectmanagementgroei ook kunnen aantonen. “Als hardloper kan je wel zeggen dat je een rondje nu veel sneller aflegt dan jaren geleden, maar alleen met een nieuw persoonlijk record bewijs je dat”, legt Erik uit. “En hoe onderbouw ik mijn ervaringskennis met theorie en welke competenties kan ik verder verbeteren?” Daarom besloot Erik zijn IPMA-praktijkervaring te staven met theorie en te verzilveren in een IPMA-B Certificaat.

Inhoud 

Erik begon zijn traject richting IPMA-B met een assessment van zijn huidige niveau. In een tussenrapport toonde hij zijn ervaring aan. “Daarvoor moest ik een formulier invullen, waarin ik onder andere moest aangeven welke projecten ik had gedaan, hoe complex die waren en wat mijn rol was”, zegt Erik. Daarna mocht hij verder voor zijn IPMA-B Certificaat, met als laatste toets een eindrapport van ongeveer 25 pagina’s. Tijdens het traject werd hij begeleid door docent Albert Rijkeboer. “Dat was echte persoonlijke begeleiding. Zo gaf mijn begeleider mij tips over het invullen van het tussenrapport en over het kort en bondig beschrijven van projecten. Na het lezen van de eerste versie van mijn eindrapport voorzag hij mij van specifieke verbeterpunten.”

Reflecteren, aanscherpen en actualiseren

Door de IPMA-begeleiding heeft Erik zijn competenties aangescherpt. “Vanuit IPMA-C en mijn praktijkervaring wist ik al welke competenties voor projectmanagement belangrijk zijn. De IPMA-B-certificering bevestigde dat nogmaals, maar dan op een niveau hoger. Naast deze theoretische onderbouwing, dwong het begeleidingstraject mij ook om te reflecteren op mijn huidige competenties. Hoe kan ik bepaalde skills, zoals communicatie- of adviesvaardigheden, nog verder ontwikkelen en nog slimmer inzetten in mijn werk?”, zegt Erik. Daarnaast geeft IPMA een actueel beeld van projectmanagement in de praktijk. “Neem Agile en Lean. Tegenwoordig zijn deze methoden veel meer ingeburgerd dan tien jaar geleden. Het IPMA-basisboek – Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – behandelt dergelijke theorieën in relatie tot projectmanagement. Kort en bondig, met de essentie voorop. Dat maakt het lesboek ook een handig naslagwerk.”

Meer opgeleverd

Door de reflectie heeft de IPMA-certificering Erik meer tijd gekost dan verwacht, maar ook meer opgeleverd. “Je koppelt de theorie aan jouw eigen projectpraktijk. In de opdrachten en eindrapportage moet je in een maximaal aantal woorden kort en krachtig opschrijven hoe je de theorie in de praktijk hebt toegepast. En wel op zo’n manier dat je IPMA-beoordelaars overtuigt dat jij beschikt over de vereiste competenties. Dat kost tijd, maar geeft je ook zelfinzicht. Wat heb ik van een project geleerd, wat doe al ik goed en wat kan er beter?” Ook de manier van leren werkte goed voor Erik “Je slaat je informatie efficiënter op wanneer je het ook beknopt op papier zet.”

Kraakheldere meerwaarde

De meerwaarde van het IPMA-B Certificaat is voor Erik kraakhelder: “Ten eerste heb ik parate kennis opgedaan die ik dagelijks gebruik. Bovendien kan ik altijd het handboek erbij pakken als ik mijn kennis wil opfrissen. Ten tweede heb ik meer zelfkennis door reflectie opgedaan. Dat helpt mij om mijn werk beter te doen, nu en vooral ook in de toekomst. Want ten derde is de certificering een uitstekende basis voor doorgroei. Sommige opgedane vaardigheden zijn essentieel voor andere opleidingen die ik in de toekomst misschien wil volgen, zoals de cursus Neuro Linguïstisch Programmeren. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je de juiste vragen kunt stellen en gespreksvoeringstechnieken onder de knie hebt; soft skills die ik voor mijn IPMA Certificaat al goed ontwikkeld heb. Daarnaast ben ik al bekend met bepaalde terminologie die ook in vervolgtrainingen terugkomt.”

Erik heeft inmiddels de volgende stap in zijn loopbaan gezet. Na jarenlang bij de Nederlandse Politie als projectmanager eindverantwoordelijk te zijn geweest voor projecten, vervult hij nu een adviserende rol. “Als Business Expert ben ik de informatiemanager die een vinger aan de pols houdt en bijstuurt. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer een project anders aangepakt moet worden. Zo kan ik mijn IPMA-kennis en -competenties nu inzetten om collega’s te helpen en meer projecten binnen de Politie nog soepeler te laten verlopen – niet alleen vanuit mijn eigen praktijkervaring als projectmanager, maar ook vanuit de theorie.”

Erik behaalde zijn IPMA-B Certificaat met de training IPMA B Begeleiding van Computrain. Lees meer over de Training IPMA B Begeleiding.

Wellicht ook interessant