Agile projectmanagement: het beste van twee werelden

Veel organisaties willen dat hun teams agile werken, maar wel binnen de gestelde projectkaders. Hoe breng je de werelden van agile en projectmanagement samen?

Agile zorgt voor flexibiliteit, snelheid en een goede afstemming tussen business en IT. Projectmanagement creëert op zijn beurt de kaders: wat is de scope, de begroting en planning? Beide methoden hebben hun sterke punten. In dit artikel vertelt Paul Bomers, docent van diverse agile projectmanagement-trainingen bij Computrain, meer over de combinatie van deze twee methoden, ofwel agile projectmanagement.

Ontstaan van agile

In de jaren negentig nam de softwareontwikkeling een vlucht. Software developers kwamen erachter dat de traditionele werkmethode voor hen niet volstond. Dat leidde tot de opkomst van agile. Bomers: “Software development is een vak apart. Binnen andere domeinen wordt een project eerst tot in detail uitgedacht, voordat de bouw start. Je wilt immers niet een fundering storten om er daarna achter te komen dat je eigenlijk ook een kelder wilt. Maak je bij softwareontwikkeling een fout? Dan kan je die nog relatief eenvoudig herstellen.” Sterker, bij softwareontwikkeling worden fouten en nieuwe inzichten vaak pas ontdekt tijdens het gebruik. Daarnaast is het zonde om allerlei features te bouwen waar uiteindelijk niemand mee werkt. Dus focust agile vooral op het maken van features die direct van waarde zijn voor de klant.

Wat is agile?

Agile is een werkmethodiek waarbij wordt gebouwd in korte iteraties – sprints – ideaal voor softwareontwikkeling. Dat zorgt in de eerste plaats voor flexibiliteit. Is er een aanpassing nodig, bijvoorbeeld om in te spelen op marktontwikkelingen, nieuwe technologieën of veranderende gebruikerswensen? Dan kan je die direct, in de volgende sprint meenemen. De business is nauw betrokken bij development, zodat foutjes snel aan het licht komen en software perfect past bij hun wensen. Dat leidt weer tot meer snelheid, kwaliteit en wendbaarheid: het ontwikkelde product werkt immers precies zoals de gebruikers willen en is snel beschikbaar.

Wat is projectmanagement?

Agile draait om het ontwikkelproces, projectmanagement om het projectproces. Dit is een werkmethode waarbij je de scope, het budget, de tijdspanne en kwaliteitsdoelstellingen vooraf bepaalt. Daarbij doorloop je vijf projectfases: de initiatie-, plannings-, uitvoerings-, monitorings- en afsluitende fase. Heb je aan het einde van een project de doelstellingen op het gebied van scope, tijd, kosten en kwaliteit behaald? Dan is het project een succes. Bij projectmanagement ligt de eindverantwoordelijkheid bij de projectmanager.

Wat is agile projectmanagement?

“Tegenwoordig is elk bedrijf een IT-bedrijf: bijna alle projecten hebben wel een softwarecomponent. Daardoor willen bedrijven steeds vaker agile werken. Maar ondertussen blijven ze wel projecten uitvoeren, met een begin en een einde. Om deze twee werelden te combineren, is agile projectmanagement in het leven geroepen”, zegt Bomers. Agile projectmanagement is voortgekomen uit de Dynamic System Development Method (DSDM). In 2015 bracht het Agile Business Consortium versie 2.0 van DSDM uit. Deze methode evolueerde de jaren daarna steeds verder richting agile projectmanagement. Hierbij kan je snel, flexibel en in nauwe afstemming met de business producten ontwikkelen binnen de projectmanagement-kaders (scope, kosten, tijd en kwaliteit).

Het verschil tussen agile projectmanagement en AgilePM®

AgilePM® is een agile projectmanagement-methode. Naast AgilePM® zijn er meer agile projectmanagement-varianten, zoals PRINCE2 Agile. Ook AgilePM® is gebaseerd op DSDM. Oorspronkelijk heette AgilePM® dan ook DSDM Atern, maar sinds ongeveer 2015 noemt men het AgilePM®. Bij deze agile projectmanagement-variant wordt gewerkt aan projecten volgens een eigen terminologie die afwijkt van Scrum.

Sinds kort bestaat er nog een variant op agile projectmanagement: agile projectmanagement for Scrum. Scrum is een veelgebruikte agile aanpak waarbij kaders ontbreken. De regels voor Scrum zijn vastgelegd in de scrumguide. Bomers legt uit: “Daarin worden de werkwijze en rollen beschreven voor één sprint. Maar in de scrumguide staat niks over langetermijndoelen en werken met meerdere Scrum-teams. Agile projectmanagement for Scrum doet dat wel. Daardoor hoeven Scrum-teams niet meer zelf het wiel uit te vinden als ze toch vooraf al doelen willen stellen over bijvoorbeeld de uiteindelijke productkwaliteit of planning.” Daarnaast lost deze methode het terminologieprobleem tussen agile en projectmanagement op.

Agile projectmanagement-skills opdoen of verbeteren? Bij Computrain vind je verschillende geschikte trainingen zoals Agile Projectmanagement Foundation en Agile Projectmanagement Practitioner.

Wellicht ook interessant