Wat kan je als finance professional met AI?

In de financiële sector wordt al veel gebruik gemaakt van Artificial Intelligence (AI), bijvoorbeeld bij trading, kredietchecks en fraudedetectie. Wil jij AI slim inzetten en klanten een gefundeerd antwoord kunnen geven op hun vragen over AI-tools, bijvoorbeeld met betrekking tot governance, risk & compliance? Dan is het tijd om je te verdiepen in de mogelijkheden van AI.

In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden van AI voor finance professionals aan de hand van drie vragen: 

Hoe wordt AI nu gebruikt in financiële wereld?

AI wordt momenteel veel gebruikt voor data-analyse: om fraudevoorspellingen te doen, de kredietwaardigheid te controleren, complexe financiële producten samen te stellen en snel, doordachte day trading-beslissingen te nemen. Deze AI data-analyse vraagt wel om structuur en kennis. Ten eerste moet je als financial jouw data op orde hebben om AI in te kunnen zetten en ten tweede moet je de achterliggende algoritmes in grote lijnen begrijpen. Een AI-tool mag nooit een black box worden.

Waarvoor kun je AI nu al gebruiken?

Als financial kan je AI al inzetten voor predictive analytics. Daarmee kun je gericht voorspellen welke kant de markt op beweegt of wat de te verwachte voorraad dient te zijn voor een bepaald product van bijvoorbeeld een webshop of supermarkt. Maar hiervoor heb je wel kennis nodig van een softwareontwikkeltaal zoals Python in combinatie met een data science toolkit. Ook kun je al aan de slag met Microsoft Power BI om deze ontwikkelingen te visualiseren in een dashboard. Naast forecasting, kun je AI ook gaan gebruiken voor het verder automatiseren en digitaliseren van werkprocessen. Dan neemt Robotic Process Automation (RPA) je handmatige taken uit handen zoals het inlezen en verwerken van factuurstromen.

Wat zijn de ontwikkelingen en mogelijkheden van nieuwe AI-tools zoals ChatGPT?

Tools zoals ChatGPT hebben vele mogelijkheden. Er zijn echter nog veel vragen wat betreft de vertrouwelijkheid van hoe er wordt omgegaan met data die je invoert. Op dit moment is ChatGPT nog een research-versie die ingevoerde data gebruikt om het model verder te trainen. Pas dus op met het invoeren van vertrouwelijke gegevens. Dit neemt niet weg dat je niet alvast kun starten met experimenteren.

Het is belangrijk om zelf ervaring op te doen om de kwaliteit van analyses en antwoorden te beoordelen. Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van ChatGPT, zoals om een rapport te schrijven met daarin de belangrijkste financiële ontwikkelingen van een bedrijf over het laatste kwartaal. Daarvoor kan je bijvoorbeeld gegevens van de website van het bedrijf combineren met gegevens uit het jaarverslag. Vraag ChatGPT om een samenvatting hiervan te schrijven en deze AI-tool maakt er een lopend verhaal van. Maar let op, de kwaliteit is afhankelijk van de context die je meegeeft. Dus wat voor financieel rapport wil je

maken: is het voor intern gebruik of bijvoorbeeld voor aandeelhouders? Daarnaast kun je een jaarverslag omzetten naar een versie die ook voor niet-financials goed leesbaar is.

Een andere AI-tool die je kunt inzetten, is BingChat van Microsoft. Dat doe je via de webbrowser Edge van Microsoft. Je kunt deze tool – die gebruik maakt van dezelfde technologie als ChatGPT – bijvoorbeeld opdracht geven om een tekst uit te werken, samenvattingen te schrijven of vergelijkingen te maken tussen verschillende bronnen. Het verschil met ChatGPT is dat BingChat online kan zoeken en pagina’s kan analyseren die je op dat moment in je webbrowser hebt openstaan. Ook de grote leveranciers van financiële software zijn volop bezig met AI, zoals AFAS. De AI-modellen die zij inrichten, zijn om financiële gegevens te verwerken. Dat is een groot voordeel. Bovendien houdt hun software ook rekening met de privacy- en compliance-regels, alhoewel het altijd goed is om dit te controleren.

Wil je meer weten over AI? Dan is de training Artificial Intelligence (AI) Essentials wellicht wat voor jou.

Wellicht ook interessant