Vijf vragen over Projectmanagement met PRINCE2

Ebt het enthousiasme gedurende een project soms langzaam weg? Weten jij en jouw collega’s even niet meer wat de volgende stap is? Of zijn projecten vaak niet op tijd af? Met PRINCE2 lopen projecten voortaan op rolletjes.

Projectmanagement met PRINCE2 kan je helpen om projecten vlotter te laten verlopen: om problemen tijdens een project op te lossen en te voorkomen. In onderstaande vijf vragen lees je meer daarover.

Waar loop je tegen projectproblemen aan?

Vaak start je vol enthousiasme met een project. Heel goed! Maar in al je enthousiasme vergeet je duidelijke afspraken te maken, terwijl dat wel belangrijk is. Want vooraf heeft iedereen andere verwachtingen en aannames over een project, bijvoorbeeld over de taakverdeling of beoogde resultaten. Dat kan je in een later stadium opbreken.

In welke situatie kom je deze problemen tegen?

Tijdens of na een project, bijvoorbeeld bij een conflict of evaluatie. Dan pas besef je dat je dit vooraf had kunnen voorkomen door heldere afspraken te maken.

Waarom heb je dit project zo aangepakt?

Stakeholders verwachten actie en snelle resultaten. Het is dus heel logisch dat jij en jouw team direct aan de slag gaan. Terwijl jullie, en met name de projectmanager, beter even op de rem kunnen trappen. Stel dan vragen als: ‘wat is het projectdoel’, ‘wie is binnen de organisatie het aanspreekpunt?’ en ‘is het budget wel toereikend’?

Wat kan je doen om problemen te voorkomen?

Definieer het project vooraf. Dat doe je samen met alle betrokkenen zoals de opdrachtgevers, stuurgroepleden, projectmanagers en projectmedewerkers. Iedereen moet dezelfde de basale kennis hebben over de inrichting en uitvoering.

Hoe weet je dat een project voortaan wel optimaal verloopt?

Wie pakt wat op? Wanneer moet een taak of fase afgerond zijn? En wie is daarvoor eindverantwoordelijk. Maak duidelijke afspraken. Zo zorg je dat alle betrokkenen vanaf de start de juiste, realistische verwachtingen hebben en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Bekijk onze PRINCE2 trainingen >>

Wellicht ook interessant