Microsoft Role-Based Certifications

De certificeringen van Microsoft zijn tegenwoordig role-based. Dit betekent dat je jezelf niet langer certificeert voor een bepaald product of een bepaalde dienst, maar dat je certificeringen behaalt op basis van jouw rol binnen jouw vakgebied. Deze certificeringen zijn ingedeeld op basis van vier deelgebieden of zogenaamde solution area’s:

  • Apps and Infrastucture (Ontwikkeling, beheer en beveiliging van Microsoft Azure)
  • Data and AI (Data science en AI voor Microsoft Azure)
  • Modern Workplace (Implementatie en beheer van Microsoft 365)
  • Business Applications (Microsoft Dynamics)

Alle certificeringen binnen de vier solution area’s zijn verdeeld over drie categorieën, namelijk ‘Fundamentals’, ‘Associate’ en ‘Expert’. Een certificering op Fundamentals niveau betekent dat je de basiskennis beheerst, terwijl een Associate een bepaalde Microsoft dienst kan implementeren en/of beheren en de Expert de materie tot slot op het allerhoogste niveau beheerst en daardoor volledige oplossingen kan bedenken.

Hieronder vind je een overzicht van de Microsoft role-based certifications per deelgebied:

Apps and Infrastucture

Fundamentals
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
Associate
Microsoft Azure Administrator (AZ-103)
Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-203)
Expert
Azure DevOps - Processes (AZ-400-1)
Azure DevOps - Strategy (AZ-400-2)
Microsoft Azure Architect Technologies (AZ-300)
Microsoft Azure Architect Design (AZ-301)

Micrososft Azure Apps & Infrastructure certifications