Wat is STAP?

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze subsidieregeling wil de overheid meer mensen stimuleren om een opleiding te volgen. Dat is goed voor henzelf en voor de arbeidsmarkt. Veel organisaties kampen namelijk met een tekort aan personeel. Aan de andere kant willen veel Nederlanders zichzelf wel ontwikkelen. Maar vaak hebben ze niet de financiële middelen om een goede vakopleiding te volgen.  

Bekijk STAP-voorwaarden Contact

Veelgestelde vragen

Wat als de kosten van mijn opleiding hoger zijn dan €1.000,-?
Wat als de kosten van mijn opleiding lager zijn dan €1.000,-?
Wat gebeurt er als de STAP-subsidie wordt afgewezen door UWV?
Wat gebeurt er als het STAP-budget op is?
Je kunt het STAP-budget aanvragen voor opleidingen met een bepaalde startdatum. Hoe werkt dat?