De overheid heeft de subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).
 
De subsidieregeling praktijkleren geldt voor alle MBO BBL-opleidingen en technische HBO-opleidingen. De HBO Bacheloropleiding Informatica van Computrain (uitgevoerd door Hogeschool NCOI) valt onder deze subsidieregeling:

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren moet uw werkgever beschikken over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt en een aanwezigheidsregistratie. Daarnaast moet er een Onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) getekend worden tussen u en uw werkgever.

Hoogte subsidie

Voor de eventuele subsidie die uw werkgever voor u krijgt, kan uw werkgever achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin u begeleiding heeft gekregen.
Het subsidiebedrag dat uw werkgever per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag (€ 209 miljoen). Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Uw werkgever kan dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor uw studie.

Deelprogramma’s en subsidie

Volgt u een kort HBO-programma of een HBO-leergang als opstap naar een volledige HBO Bachelor? En is dit een van de opleidingen uit het technische domein? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor subsidie. U start dan de opleiding in het kader van het HBO Bachelorprogramma waarvan de leergang of deelopleiding onderdeel is. Wij stellen wel de voorwaarde dat u formeel toelaatbaar bent tot de HBO Bachelor. Dit leggen wij vast in uw dossier. Wij maken dit dossier zo in orde dat u soepel kunt doorstromen naar de Bachelor. Heeft u de deelopleiding of leergang afgerond, dan bespreken wij met u de manier waarop u wilt doorstuderen. U kunt er dan ook voor kiezen om uit te stromen. U bent niet verplicht uw Bacheloropleiding volledig af te ronden.
Uw werkgever betaalt voor deze aanpak € 450,-. Dit brengen wij in rekening voor de dossiervorming en het portfolio. U betaalt geen inschrijfgeld en het kan uw werkgever een netto voordeel opleveren van € 2.700,- per jaar.