Subsidieregeling praktijkleren

De overheid heeft de Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020. De subsidieregeling geldt voor alle MBO BBL maatwerk- en incompanyopleidingen en alle technische HBO Bachelor- en Masteropleidingen. Als werkgever kunt u voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. U kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website http://www.rvo.nl.

Voorwaarden MBO BBL maatwerk en incompany

Voor MBO maatwerk- en incompanyopleidingen die uitgevoerd worden op basis van de beroepsbegeleidende leerweg biedt de subsidie praktijkleren een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten deels vergoed te krijgen. Voor elke praktijkleerplaats is een bedrag van € 2.500,- beschikbaar voor de duur van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit maakt de uitvoering van MBO binnen uw organisatie aantrekkelijker. Uw accountmanager kan u informeren over de mogelijkheden. De volgende MBO-opleidingen van Computrain (uitgevoerd door Hogeschool NCOI) vallen onder deze subsidieregeling:

Voorwaarden technische HBO Bachelor- en Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen uit het technische domein. De volgende Bachelor- en Masteropleidingen van Computrain (uitgevoerd door Hogeschool NCOI) vallen onder deze subsidieregeling:

Voorwaarden van technische HBO en Masters

  • Uw werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeids­overeenkomst (OAO) getekend worden tussen u en uw werkgever.
  • Uw werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.

Hoogte subsidie

Begeleidt u een BBL-, HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin u begeleiding gaf.
Het subsidiebedrag dat u per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van € 185 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.500,-. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. U kunt dus waarschijnlijk € 2.500,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Als werkgever kunt u niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. U kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van uw personeel hoeft u zo dus bijna niets te kosten.

Hulp nodig?

We helpen je graag vooruit. Neem voor al je vragen gerust contact met ons op. Of laat je gegevens achter, dan hoor je snel van ons.