Uniek evenement Cloud en Overheid

De innovaties gaan ook binnen de overheid razendsnel. Cloud en Security worden steeds belangrijkere thema’s. Dit raakt organisaties op het snijvlak van Business en IT, waarbij de vraag ontstaat hoe deze thema’s aan te pakken.

Als exclusieve mantelpartij voor Microsoft trainingen binnen de Rijksoverheid zien we veel partijen worstelen met de vraag “hoe je start met Azure”; binnen de Overheid de belangrijkste speler op gebied van Cloud. Was “Cloud” nog maar kort geleden een “vies” woord, nu staan de eerste projecten op stapel en moet er snel gestart worden. Er is daarom nooit aandacht besteed aan de mogelijkheden, hetgeen zorgt voor een kennisachterstand op dat gebied. 

Als Computrain zien we deze vraag bij vele overheidspartijen. Waar loop je als overheid tegenaan bij verandering en innovatie in IT? Welke invloeden hebben deze ontwikkelen op het gebied van Agile werken en Projectmanagement en welke gevolgen hebben de veranderingen op uw leiderschap en de aanwezige en benodigde skills in een organisatie: hoe kun je ervoor zorgen dat je binnen je organisatie de juiste kennis opbouwt.

Daarom hebben we bedacht om veel van de partijen waar dit speelt een keer bijeen te brengen. Om u goed te informeren over mogelijkheden, ervaringen bij andere bedrijven en overheden, maar ook om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en elkaar te leren kennen.

Ik wil je dan ook graag persoonlijk uitnodigen voor ons thema-evenement “Cloud en Overheid” op 17 mei bij BCN Utrecht Hoog Catharijne. Dit evenement is speciaal voor IT- en Business Managers en Business Decision Makers van overheidsinstanties. 

Naast een mooi programma met o.a. Danny Mékic als keynote-spreker is er voldoende tijd om tijdens de koffiepauze en aansluitende lunch met uw collega’s de problematieken en oplossingen te bespreken.

Programma

09:00-09:15 Welkom en introductie – Marco Evers, Computrain
09:15-10:00 Innovatie en verandering binnen IT - Danny Mékic
10:00-10:30 Koffie
10:30-11:00 Best Practices: Roadmaps en omscholing bij Defensie JIVC - Bas van Gils, Computrain
11:00-11:30 Digital Transformation en Cloud Skilling in Nederland in de publieke sector – Microsoft Nederland
11:30-12:00 Best Practices: Azure implementatie en kennisopbouw bij ABN Amro – Stefan Simenon, Head of Public Cloud Azure Platform at ABN AMRO Bank N.V.
12:00-13:00 Lunch
 

Het evenement vindt plaats op 17 mei 2022 bij:
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht