Algemeen

Algemeen

Toelichting Masteropleidingen

NCOI University is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland. Het pakket van NCOI University is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Er zijn diverse nieuwe Master­opleidingen en zeer interessante nieuwe, korte programma’s op Masterniveau geïntroduceerd. De combinatie van de vele keuze­mogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt NCOI University bijzonder interessant. NCOI University weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal u dan ook niet verbazen dat veel organisaties er al definitief voor hebben gekozen zich door NCOI University te laten opleiden.

Nederlandse taal

NCOI University verzorgt de bijeenkomsten als een van de weinige Business Schools volledig in het Nederlands. U ontmoet tijdens uiterst inspirerende Masterclasses Nederlandse collega’s uit verschillende organisaties. Communiceren in uw moedertaal scheelt u veel tijd en leidt tot ­betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. In een aantal ­gevallen werken we met een Engelstalig boek, als er geen goed Nederlandstalig boek beschikbaar is. We voorzien het dan altijd van een Nederlandse studie­wijzer en aanvullende materialen, waardoor u het Engelse studiemateriaal op een prettige­ en efficiënte manier kunt bestuderen.

Ontwikkelingsprogramma

NCOI University verzorgt voor de Masteropleidingen een uniek ontwikkelingsprogramma. Hiermee ontwikkelt u uw persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Bovendien bereidt u zich tijdens dit programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op uw eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt u alle kennis en vaardig­heden aan die u nodig heeft om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven.

Flexibel studeren

U kunt de Masteropleidingen van NCOI University door heel Nederland volgen. U kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studie­mogelijkheden is NCOI University beslist uniek in Nederland.

Dag- en zaterdagopleiding

U volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volgt u gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. U brengt de dag op een actieve­ en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als u kiest voor de avondopleiding, dan bestaat uw studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heeft u elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden.

Intensief

U heeft bij NCOI de unieke mogelijkheid om in een intensief programma uw volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werkt u gelijktijdig aan 2 Masterclasses. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Avondopleiding met dagopleiding:
  • U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volgt u elke week een avondbijeenkomst.
  • Dagopleiding met zaterdagopleiding:
  • U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en u volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

Thuisstudie

Thuisstudie biedt u de meeste flexibiliteit. U kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Doorlooptijd

NCOI biedt u een ruim aanbod, zodat u uw Master­opleiding grotendeels zelf kunt inrichten. U kiest voor een Masterclass, Master­programma, of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan u. De ­nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar, maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. NCOI garandeert dat u zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen. Duurt het langer, dan kan het zijn dat u, uiteraard in overleg, een Masterclass moet herhalen. Dit omdat de stof en daardoor de opzet van de opleiding is veranderd. De modulaire opbouw kent als belangrijk voordeel dat u zonder problemen uw opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denkt u hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrière­switch.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NCOI rekent voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

NCOI hecht veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat u enthousiast aan de opleiding ­begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat u minimaal een HBO- of academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven tot de verschillende Masteropleidingen.

Voldoet u niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. In een vervolggesprek met een van onze studie­adviseurs gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van u vraagt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen u hier graag meer over.

Toelatingsoverzicht
Directe toelating
Instroomprogramma
Master in Projectmanagement (MPM)

Master of Business Information (MBI)Master in Management en ICT (MMIT)
Bachelor met relevante werkervaring

HBO Bachelor Bedrijfskunde, HBO Bachelor Business IT & Management of vergelijkbaar

HBO Bachelor Business IT & Management/Informatica/Bedrijfskunde
Post Bachelor Projectmanagement

Post Bachelor Bedrijfskunde

Post Bachelor Bedrijfskunde