Algemeen

Algemeen

HBO Bacheloropleidingen

Volledige HBO-opleidingen worden sinds de invoering van de BaMa-structuur in 1999 Bacheloropleidingen genoemd. De afkorting BaMa staat voor Bachelor-Master, waarbij de term Bachelor de naam is voor een afgestudeerde HBO’er. Na jouw afstuderen mag je sindsdien de internationale graad Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de door jouw gekozen opleiding, om erkende graden, zoals Bachelor of ICT (B ICT). Alle HBO Bachelor­opleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor je jezelf inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschik je over een passende werkplek, dan schrijf je jezelf in voor een duale variant van jouw opleiding. Je profiteert dan van de geschiktheid van jouw eigen werkplek als leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van jouw specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die je aan de opleiding kunt besteden, rond je de opleiding af in 3 tot 6 jaar.

Kun je jouw huidige werkplek niet benutten als leerplek, dan schrijf je je in voor de deeltijd­variant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ­ongeveer 4 jaar af.

De modulaire opbouw van de opleiding heeft als voordeel dat je zonder problemen jouw opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer je langer dan 3 jaar over de opleiding doet, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI op locaties door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag en op ­zaterdag doen. Je kunt de Bachelorprogramma’s ook volgen via thuisstudie. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NCOI kiest er bewust voor om alle HBO Bacheloropleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet je over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij jouw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In een vervolggesprek met een van onze studieadviseurs gaan we ook in op jouw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos jouw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool NCOI is al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. Je combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier. Je maakt praktijk­opdrachten in jouw eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en efficiënt.

Het is voor deze aanpak van belang dat jouw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Beschik je (nog) niet over een (passende) werkplek, dan kun je toch deelnemen aan de opleiding. Je maakt de opdrachten dan op ­basis van casuïstiek en loopt aan het eind van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rond je jouw competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving.

Deelopleidingen en doorstromen

Hogeschool NCOI biedt behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die jou aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als je overweegt om na afronding van het deelprogramma van jouw keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan adviseren wij om al bij inschrijving voor het deelprogramma te kiezen voor deelname aan het praktijkprogramma. Zo ben je verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende vervolgopleiding. Bovendien word je zo extra begeleid bij de vertaling van dat wat je leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter. Wil je gebruikmaken van deze optie om het leren nog praktischer te maken? En wil je optimaal aansluiten bij een erkende vervolgopleiding? Dan geef je dit bij inschrijving aan. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening.

Propedeusediploma

Je kunt het propedeusediploma behalen indien je een opleiding volgt die alle modules uit fase 1 van een volledige geaccrediteerde Bachelor bevat en je deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma. Als je dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt, dan ontvang je een officieel propedeuse­diploma. Indien je hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeusediploma € 750,-.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij jouw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhan­digen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van jouw werkervaring en voor­opleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van jouw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in jouw werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met jou af­gestemd.

Kostenoverzicht

Hogeschool NCOI biedt jou de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De betalingstermijnen worden verdeeld over de gehele opleidings­periode. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). De opleidingen zijn vrij­gesteld van btw. Voor studiemateriaal geldt een btw-tarief van 9%, onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De kosten van korte HBO-opleidingen zijn op de desbetreffende pagina van de opleiding opgenomen.

Fiscale voordelen

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een subsidieregeling. Dit geldt met name voor de technische Bacheloropleidingen.