Changemanagement en Contractmanagement trainingen en cursussen

Computrain biedt Foundation en Practitioner-cursussen aan op het gebied van changemanagement/verandermanagement en contractmanagement gericht op de begeleiding van organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen.

...
> Lees meer over Changemanagement en Contractmanagement trainingen en cursussen

Computrain biedt Foundation en Practitioner-cursussen aan op het gebied van changemanagement/verandermanagement en contractmanagement gericht op de begeleiding van organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen.

...
> Lees meer over Changemanagement en Contractmanagement trainingen en cursussen

Computrain biedt Foundation en Practitioner-cursussen aan op het gebied van changemanagement/verandermanagement en contractmanagement gericht op de begeleiding van organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen.

...
> Lees meer over Changemanagement en Contractmanagement trainingen en cursussen

Change en Contractmanagement: 5 opleidingen

Filters

Filter
Niveau
Variant
Toon alle vakgebieden
Duur
Toon alle opties

Klassikaal (4) Dit is een leervorm waarbij u tijdens 1 tot 5 aaneengesloten dagen klassikale theorie krijgt aangeboden van een trainer waarna u deze theorie in de praktijk brengt middels opdrachten op een pc. De verhouding tussen theorie en opdrachten is ongeveer 50/50. Deze combinatie zorgt voor een optimale verwerking van de leerstof.

HBO-programma (1) De HBO-programma’s bestaan uit 1 tot 4 modules en duren 3 maanden tot 1 jaar. Bij HBO-programma's van 3 of 4 modules werkt u aan een eindopdracht. Met het diploma van een HBO-programma kunt u versneld doorstuderen naar een Bachelorgetuigschrift bij Hogeschool NCOI.

Andere bekeken ook

1 Change Management Foundation

€ 1.900,00
Klassikaal
3 dagen

3 Contractmanagement CATS CM Practitioner

€ 2.550,00
Klassikaal
3 dagen

4 Contractmanagement CATS CM Foundation

€ 1.500,00
Klassikaal
2 dagen

5 HBO Demandmanagement

HBO-programma
Bekijk alle Change en Contractmanagement opleidingen

Computrain biedt Foundation en Practitioner-cursussen aan op het gebied van changemanagement/verandermanagement en contractmanagement gericht op de begeleiding van organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen.

Foundation en Practitioner Changemanagement/verandermanagement

Changemanagement of verandermanagement is het begeleiden mens en organisatie bij het succesvol doorvoeren van veranderingen. Het richt zich op hele spel van processen op individueel, team en organisatorisch niveau. Ook de veranderaar zélf is een sleutelspeler in dit spel. In dit spel spelen diverse krachten. Zo zijn er de persoonlijke voor- en afkeuren van de individuele spelers die leiden tot uiteenlopende reacties op veranderingen. Binnen groepen kan de bestaande groepsdynamiek een belangrijke factor zijn bij het slagen van een verandering. En ook de verschillende belangen en team- en organisatiecultuur spelen een belangrijke rol.

Gebaseerd op het boek "Making sense of Change Management (van Esther Cameron en Mike Green) geeft deze training inzicht in principes op het gebied van veranderkunde en het praktisch doorvoeren van veranderingen binnen organisaties. De trainingen Change Management Foundation en Change Management Practitioner worden afgesloten met een erkend examen (APMG-International). Het Change Management Foundation certificaat is vereist om te kunnen starten met de aanvullende training Change Management Practitioner.

De trainingen zijn zeer geschikt voor mensen werkzaam in de gebieden: Projectmanagement, Programmamanagement, IT Service Management en Business Management.

Foundation en Practitioner Contractmanagement

Computrain biedt een methodische aanpak voor contractmanagement. Contracten bestaan uit een beschrijving van datgene wat geleverd of gepresteerd moet worden (work to be done) plus een aantal bepalingen en voorwaarden (contract matter) waaronder de dienst of prestatie die geleverd gaat/moet worden. Het richt zich op het managen van contracten aan de zijde van zowel de klant als leverancier.

De Contractmanagement Foundation en Practitioner-trainingen gaan in op terminologie, cases, methodische aspecten en competentieprofielen van contractmanagement. De training laat tevens zien dat de kracht van contractmanagement sterk wordt bepaald door de mate waarin het als bedrijfsproces is beschreven en gepositioneerd. De aangeboden methode Computrain biedt een gestructureerde aanpak van Intake en Initiatie van een contract tot en met Afsluiting en Evaluatie.

Computrain is een Nederlands product dat door steeds meer afnemers en leveranciers wordt geaccepteerd voor hun contractmanagement proces. Computrain is het enige opleidingsinstituut dat een training over Computrain in het open rooster en incompany aanbiedt die verrijkt is met de nieuwste inzichten van de vakgebieden BiSL®ASL®ITIL®PRINCE2® en Agile Project Management en Lean.