Klachtenregeling

Als onderdeel van NCOI Opleidingsgroep, gelden voor de klachtenregeling van Computrain de volgende algemene voorwaarden.

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
Computrain
t.a.v. teamleider Advies en Voorlichting
Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Antwoordnummer 1160, 1200 VB Hilversum
Tel. 030 200 4499 of per mail info@computrain.nl

  • Wij zullen de ontvangst van jouw klacht per e-mail binnen 24 uur en per post maximaal binnen 1 week bevestigen.
  • De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze directie. Uiteraard streven wij ernaar de klacht tot volle tevredenheid af te handelen
  • Binnen twee weken kun je een mondelinge en daarna schriftelijke/e-mail reactie op een klacht verwachten.
    Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van een klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.
  • Indien je niet tevreden bent met de wijze waarop jouw klacht wordt afgehandeld, dan kun je de klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Voor meer informatie surf naar de site: www.degeschillencommissie.nl
  • Computrain legt zich neer bij de uitspraak van de Geschillencommissie.
  • De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar