Algemeen

Algemeen

De start naar een toekomstbestendige organisatie

Vanuit Computrain merken we dat er terugkerende vraagstukken zijn. Organisaties zijn in verandering. IT en business zijn geen gescheiden werelden meer. Ze zijn met elkaar vervlochten.

Deze verandering vraagt om een sterke visie. Hoe blijft een organisatie omgaan met de ontwikkelingen in kennis en technologie? Door deze ontwikkelingen zal er steeds meer gevraagd worden van de IT capaciteiten van de organisatie. Medewerkers en bedrijfsprocessen zullen zich continue en steeds sneller moeten blijven verbeteren en ontwikkelen.

Thema’s  die hierbij spelen zijn:

  • Digitaliseren en automatiseren van processen - Optimale beschikbaarheid van de IT-dienstverlening die past bij plaats en tijds-onafhankelijk werken.
  • Hogere security eisen  –  continue waakzaamheid en adaptie zijn noodzakelijk.
  • Behoefte om data gedreven te werken – organisatie willen grip hebben op hun data om goede analyses te doen, voor de juiste besluitvorming. Diepgaande kennis over data speelt daarin een grote rol.
  • Zelfsturende en zelflerende Teams – De rollen en samenwerkingsvormen veranderen. Moderne vormen zoals Tribes, Agile, DevOps teams en regie spelen een grote rol in de ontwikkelingen.
     

Deze thema’s vergroten van de flexibiliteit, weerbaarheid en daardoor de toekomstbestendigheid van organisatie

Met andere woorden: Het actief werken aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.