Welke Office training past bij jou?

1. Ken je de verschillen tussen automatisch archiveren, nu archiveren, handmatig archiveren en kun je archiefmappen (.pst-bestanden) openen en sluiten?
2. Weet je hoe je een taak toewijst aan een andere gebruiker?
3. Kun je e-mailberichten als taak opnemen, en tijd voor een taak reserveren in de agenda?
4. Kun je in contactpersonen nieuwe mailgroepen maken en berichten versturen aan een groep?
5. Weet je hoe je machtigingen en gemachtigden instelt?
6. Kun je de berichtopties gebruiken (stemknoppen, controleopties)?
7. Kun je vergaderingen plannen, deelnemers uitnodigen, beschikbaarheid checken?
8. Kun je vergaderverzoeken accepteren, weigeren, ander tijdstip voorstellen, reacties beheren?
9. Kun je (sub)mappen maken, berichten verplaatsen, kleuren gebruiken?
10. Kun je berichten als bestand opslaan, afdrukken, verwijderen?