Algemeen

Algemeen

Consultancy en begeleiding

Doelstelling: De juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment.

We starten met het visueel in kaart brengen van de benodigde vaardigheden. Dit doen we aan de hand van een aantal workshops waarin we met verschillende stakeholders uit de organisatie in gesprek gaan. Welke rollen zijn er nu? Welke competenties missen er op dit moment? Komen er nieuwe rollen bij of zijn jullie opzoek naar bepaalde kennis en ervaring? In dit proces worden het management, de teams en de deelnemers betrokken. De kennis die hieruit voortkomt delen we op in IT-kennis, methodieken, persoonlijke vaardigheden en organisatie-specifieke vaardigheden. Dit resulteert in een toekomstbestendige set aan leerkaarten (learning roadmaps).

Gestructureerde kennisopbouw - toekomstgericht

Nadat inzichtelijk is wat het gewenste kennisniveau i,s kan er een plan gemaakt worden voor het opdoen van de benodigde kennis. Het doel is om hiermee programma's te ontwikkelen die bijdragen aan:

  • Onboarden en ontwikkelen van nieuw talent
  • Het ontwikkelen en behouden van b estaande (IT)-medewerkers
  • Het om en bijscholen voor verdwijn- en verschijn functies

Dit voor de IT-functies van nu en de toekomst: Toekomstbestendigheid

Benodigde vaardigheden in kaart gebracht

  • Welke vaardigheden hebben medewerkers nodig voor de toekomstbestendigheid van de organisatie?
  • Elke (IT) rol bevat een unieke mix van benodigde vaardigheden: IT-kennis, methodieken, persoonlijke vaardigheden, houding/gedrag en praktijkervaring
  • Deze vaardigheden visualiseren wij een in leerkaart (learning roadmap), zodat het hele ontwikkelproces in één beeld inzichtelijk is voor de organisatie en medewerker.
  • De leerkaarten zijn ondersteunend aan de strategische personeelsontwikkeling.