ASL

De afkorting ASL® staat voor Application Services Library. Dit is een leveranciersonafhankelijk raamwerk en een bijbehorende kennisbank, welke in het leven is geroepen om het vakgebied applicatiebeheer te professionaliseren. Door applicatiebeheer te stroomlijnen volgens de best practices binnen ASL, kunnen organisaties hun effectiviteit en efficiency rond het beheren en onderhouden van software aanzienlijk verhogen. Sinds de introductie van ASL in 2002, is het framework uitgegroeid tot dé nationale standaard op het gebied van applicatiemanagement.

Hou jij je in het dagelijks leven bezig met applicatiemanagement en wil je binnenkort met ASL aan de slag? Dan kun je hiervoor een praktijkgerichte training bij Computrain volgen. Onze ASL-trainingen sluiten perfect aan op de dagelijkse praktijk en zijn bovendien een uitstekende voorbereiding op de officiële ASL-examens van APMG.

Bekijk ASL Foundation.

De opbouw van ASL

Het ASL model voor applicatiebeheer kent zes verschillende soorten processen. Dit zijn beheerprocessen, onderhouds- en vernieuwingsprocessen, verbindende processen, sturende processen en Applications Cycle Management (ACM) / Organization Cycle Management (OCM) processen. Deze processen bestaan uit handelingen die volgens het model bij elkaar horen, maar die niet noodzakelijkerwijs door één bepaalde afdeling of functie uitgevoerd dienen te worden. Wanneer alle zes de soorten processen goed zijn ingericht, dan zorgt dit er bijvoorbeeld voor dat applicaties moeiteloos mee kunnen groeien met bedrijfsprocessen en dat alle bijbehorende kosten verantwoord kunnen worden.

ASL 2 (2009)

In 2009 is ASL vernieuwd, waarbij er een beperkt aantal wijzigingen in het framework zijn aangebracht. Zo zijn er nieuwe processen toegevoegd, zijn er processen samengevoegd en zijn er een aantal processen hernoemd. Daarnaast wordt er bij ASL 2 meer aandacht besteed aan het hoe en waarom achter de inrichting van het procesmodel. Sinds de introductie van ASL 2 sluit het ASL-raamwerk bovendien beter aan op het BiSL-raamwerk voor business informatiemanagement.

Wil jij je laten certificeren op het gebied van ASL 2? Dan kan je het examen ASL Foundation van APMG afleggen. De inhoud van onze training ASL Foundation is perfect afgestemd op dit examen. Na afloop van de training ben je daarom goed voorbereid op het behalen van jouw ASL 2 certificering.

Bekijk ASL Foundation.