HBO-opleidingen

Compu’Train en Hogeschool NCOI: unieke IT-Bacheloropleidingen

Volledige HBO-opleidingen worden sinds de invoering van de BaMa-structuur (Bachelor-Master) in 1999 Bacheloropleidingen genoemd. Na uw afstuderen mag u de internationale titel Bachelor voeren. 

Compu'Train biedt HBO IT-opleidingen aan in samenwerking met Hogeschool NCOI. Alle HBO Bachelor­opleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.


IT-professionals met HBO Bachelor

Volgens de ICT Marktmonitor 2013 is er in de nabije toekomst een groeiende vraag naar hoogopgeleide IT-professionals. Bovendien speelt het opleidingsniveau naast het ervarings- en certificeringsniveau voor managers één van de belangrijkste graadmeters bij de beoordeling van geschikte IT-professionals voor een openstaande vacature. Met een HBO Bachelor of certificaat van een HBO-programma op zak sta je als software developer of netwerkbeheerder dus een stuk sterker.

Uitgebreid aanbod HBO IT-opleidingen

Compu"Train heeft als IT-opleider veel kwaliteitserkenningen voor het opleidings- en trainingsaanbod. Slaagt u voor uw HBO Bachelor Business IT & Management, dan mag u de titel Bachelor of ICT voeren. Deze titel ontvangt u ook wanneer u de HBO-opleiding Bachelor Informatica met goed gevolg afrondt.

Daarnaast biedt Compu'Train in samenwerking met Hogeschool NCOI diverse HBO-programma's aan op het gebied van o.a. databasebeheer, business intelligence, cloud,  ITIL, SharePoint, serverbeheer of web development. Deze HBO-programma's kunt u inbrengen als vrijstelling in een NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Informatica of Bachelor Business IT & Management.

Fiscaal voordeel

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor Wet vermindering afdracht (Wva). Dat levert een maximaal fiscaal voordeel op van €5400 over 2 jaar.

Studiegids aanvragen

Meer informatie?

Vraag de studiegids aan.

HBO Bacheloropleiding

De HBO Bacheloropleidingen duren 4 jaar en worden verzorgd door NCOI. Naast de klassikale bijeenkomsten maakt u op uw eigen werkplek of op een tijdelijke stageplek een aantal praktijkopdrachten. U rondt de opleiding af met het schrijven van een eindscriptie waarna u de titel Bachelor achter uw naam mag voeren.

HBO-programma

De HBO-programma’s bestaan uit 1 tot 4 modules en duren 3 maanden tot 1 jaar. Bij HBO-programma's van 3 of 4 modules werkt u aan een eindopdracht. Met het diploma van een HBO-programma kunt u versneld doorstuderen naar een Bachelorgetuigschrift bij Hogeschool NCOI.