EVC

Computrain heeft een unieke samenwerking met EVC Centrum Nederland, de grootste EVC-organisatie van Nederland. Juist in de IT-wereld is er veel belangstelling voor EVC. IT´ers ontwikkelen in verschillende werkomgevingen een heleboel kennis en vaardigheden. Veel IT´ers hebben na hun opleiding bovendien de nodige opleidingen en cursussen gevolgd, vaak zonder officieel erkend (MBO- of HBO-)diploma. Het komt dan ook vaak voor dat mensen zich door jarenlange werkervaring en via korte opleidingen en cursussen naar een hoger niveau ontwikkelen. Maar al die leerervaringen bij elkaar leveren u nog geen erkend diploma op. En dat kan u nu net in de weg staan om in aanmerking te komen voor een nieuwe uitdagende functie!  De Nederlandse overheid heeft dit veelvoorkomende probleem gezien en heeft het mogelijk gemaakt deze werkervaring om te zetten in officiële erkenningen. Dit wordt het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) genoemd.

EVC is de erkenning van wat u al heeft geleerd en ontwikkeld
EVC toont aan over welke kennis, inzichten en ervaringen u beschikt. Daarvoor wordt, samen met u, op een gestructureerde manier informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat, waarmee u uw kennis en kunde aantoont. Dit Ervaringscertificaat is een officieel erkend document en het beste bewijs dat u competenties op een bepaald niveau beheerst. Dat biedt mooie kansen in sollicitatieprocedures, maar bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van vrijstellingen voor onderdelen van een erkende opleiding op het gebied van netwerkbeheer, softwaredevelopment of Informatica. Met uw Ervaringscertificaat op zak kunt u dus ook nog eens met een soms sterk verkort traject uw erkende diploma op MBO- of HBO Bachelorniveau halen!

EVC Centrum Nederland: De vertrouwde partner voor EVC
EVC Centrum Nederland is een initiatief van NCOI Opleidingsgroep, waarbij een zelfstandige, landelijk opererende organisatie is opgezet, die zich volledig toelegt op het erkennen van verworven competenties. Als gespecialiseerde organisatie houdt EVC Centrum Nederland zich bezig met EVC voor zowel individuen als organisaties in grootschalige projecten.

Weet waar u staat: Haal uw Ervaringscertificaat
Met deze slogan stimuleert de Nederlandse overheid EVC. Met EVC brengt u in beeld waar u staat: Welke kennis en ervaring heeft u in de loop der jaren opgedaan? Het is zinvol om daar bij stil te staan, om zo te bepalen hoe u verder invulling aan uw loopbaan geeft. U kunt met erkenning van uw ervaring in de vorm van een Ervaringscertificaat beter bepalen of u een volgende carrièrestap kunt zetten, of misschien wel wilt instromen in een opleiding die goed aansluit bij uw opgedane ervaring.

Vervolg en vrijstellingen
Na afloop van de EVC-procedure volgt een afsluitende evaluatie en een kort loopbaanadvies. Het Ervaringscertificaat van EVC Centrum Nederland is opgesteld volgens de landelijke code van het Kenniscentrum EVC en daarmee formeel erkend. U kunt daarmee desgewenst bij allerlei opleidingsinstituten vrijstellingen aanvragen binnen een door u gewenste vervolgopleiding. De toekenning van vrijstellingen wordt verzorgd door het betreffende opleidingsinstituut. Vrijstellingen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de opbouw van een opleidingsprogramma. Het kan zijn dat uw Ervaringscertificaat uiteindelijk niet leidt tot vrijstellingen, of tot minder vrijstellingen, omdat de opleiding van uw keuze anders is opgebouwd.

Doorlooptijd
De EVC-procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer 9 weken.

Kosten
De EVC-procedure bestaat uit een quickscan, een uitgebreide digitale inventarisatie via een uniek digitaal instrument met portfoliobegeleiding, een persoonlijk assessmentgesprek met een beoordelaar, een Ervaringscertificaat en een aanvullend vervolgadvies. Quickscan: geen kosten

Digitale inventarisatie en portfoliobegeleiding: € 340,-
Persoonlijk assessment door EVC-beoordelaar: € 475,-
Ervaringscertificaat met EVC-rapportage: € 275,-
Vervolgadvies met vrijstellingenoverzicht: geen kosten
Belastingvoordeel (zie hieronder): € 334,-
Totale kosten incl. belastingvoordeel: € 756,-

Op de EVC-procedure is 21 % btw van toepassing (onder voorbehoud van wetswijzigingen).

Verrekening van vrijstellingen
Indien uw opleidingsprogramma door EVC wordt verkort, vindt verrekening plaats van de onderdelen waarvoor u vrijstelling heeft gekregen. Deze regeling is alleen van toepassing op opleidingen van Computrain in samenwerking met NCOI Opleidingsgroep.

Belastingvoordeel
EVC levert een belastingvoordeel op van € 334,-. Als particulier mag u de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Als organisatie heeft u via de loonaangifte een belastingvoordeel van € 334,- middels Wva.

Maatwerk
EVC Centrum Nederland is specifiek ingericht voor grootschalige projecten binnen organisaties. We maken graag een gerichte offerte voor uw organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze consultants via 035 - 7 506 195 of www.evc-centrum-nederland.nl.