Lean Six Sigma Black Belt

Voor het optimaliseren van processen en het efficiënt inrichten van organisaties

Cursusvorm

Duur

18 dagen

Studievormen

Dag

Vakgebieden

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Ervaren en gecertificeerde trainers

Kleine klassen met ruimte voor veel interactie

Unieke startgarantie

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Een Lean Six Sigma Black Belt is projectmanager en vakspecialist, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen of de verbetering ervan. Hij is zowel procesanalist, verantwoordelijk voor het analyseren en optimaliseren van processen als verandermanager, verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van organisaties. Hij kan analytische instrumenten combineren met de belangrijkste aspecten van verandermanagement. Wil jij zo'n specialist worden? Volg dan deze training.

Voor wie

Je bent afdelings- of projectmanager, (business)consultant, proceseigenaar, design-, proces- of kwaliteitsengineer, productie- of kwaliteitsmanager.

Voorkennis

De opleiding wordt verzorgd voor iedereen die minimaal op HBO-niveau functioneert. Affiniteit met statistiek is wenselijk. Verder is kennis op het niveau van de training Lean Six Sigma Green Belt een pre.

Aanpak

De training wordt verzorgd door onze businesspartner Symbol en is uitermate praktijkgericht. Theorie en oefeningen wisselen elkaar in een weloverwogen tempo af. Er is ook ruimte voor de uitwisseling van ervaringen en onderlinge discussie. Oefening aan de hand van concrete voorbeelden levert je direct praktische vaardigheden op voor de praktijk van alledag. Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van Minitab, een softwareprogramma voor statistische analyses. Je ontvangt een trial version voor je eigen laptop. Tijdens de trainingssessies kun je eventueel ook gebruikmaken van een beschikbare laptop.

Studiemateriaal

Wij gebruiken het meest actuele studiemateriaal, dat perfect aansluit bij de exameneisen van deze training. Naast de reader ontvang je een aantal handige templates, het Engelstalige boek Lean Six Sigma Black Belt uit de serie‘Climbing the Mountain en het bijbehorende Nederlandstalige oefenboek.Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat je nodig hebt voor je studie vind je in onze moderne online leeromgeving. Je vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Inhoud

Lean Green Belt

 • Lean principes
 • Lean projectselectie
 • Projectopdracht opzetten (project charter) en A3 reporting
 • Lean prestatie-indicatoren berekenen en beoordelen
 • Een verbeterteam formeren en aansturen
 • Waardestroom opstellen (Current State)
 • Verbeterpotentieel visualiseren (Future State)
 • Standaarden en werkinstructies ontwikkelen
 • Kwaliteitsmanagementsysteem beoordelen en verbeteren
 • Overbelasting reduceren (‘Muri‘)
 • Onbalans reduceren (‘Mura’)
 • Risicoanalyse uitvoeren (Failure Mode and Effect Analysis)
 • Lean implementeren (rollen, teams en verandering)
 • Continue verbetercultuur inrichten en in stand houden (Kaizen)

Six Sigma voor Lean Green Belts

 • Six Sigma prestatiemaatstaven (Defects, Yield)
 • Minitab introductie
 • Steekproefmethoden en technieken voor verzamelen van data
 • Beschrijvende statistiek (typen data, meetschalen, variatie)
 • Continue verdelingen
 • Discrete verdelingen
 • MSA - meetsystemen
 • Hypothesetoetsing en betrouwbaarheidsintervallen
 • Chi-kwadraat en kruistabellen
 • Variatieanalyse (ANOVA)
 • Principes en terminologie van experimenteren
 • Plannen van een experiment
 • 2k Full Factorial
 • Correlatie en regressie
 • Process Capability and Performance
 • SPC - statistische procesbeheersing

Lean Six Sigma Green Belt naar Black Belt Upgrade

 • Verdieping in lean instrumenten
 • Opzetten van een Lean Six Sigma-organisatie
 • TPM en OEE – Overall Equipment Effectiveness
 • Scrum Project Management
 • Design for Excellence (DFM/A, DfSS, Reliability Eng., Tolerance analysis, ..)
 • Koppeling van QFD en Design FMEA
 • Verdieping in Design of Experiments (Fractional DOE, RSM)
 • Statistische analyses (Non-normal data, Multiple Regression, Transformaties, ..)
 • Hoshin planning & Project tracking
 • Inleiding Lean Accounting
 • CAP – Change Acceleration Process & Human ­Dynamics

Officieel erkend

Deze training is door APMG geaccrediteerd op basis van de LSSA (Lean Six Sigma Academy) richtlijnen. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat deze training voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en perfect aansluit bij de exameneisen.

Officieel certificaat

Je ontvangt na de training het deelnamecertificaat ‘Lean Six Sigma Black Belt’. Na deze training ben je uitstekend voorbereid op de officiële LSSA-examens Lean Six Sigma Black Belt theorie en praktijk. Deze examens zijn niet bij de training inbegrepen.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Data en plaatsen

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten dag, bij betaling in 1 termijn

Trainingskosten
€ 6.263,-
Trainingsmateriaal
€ 365,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 450,-
Locatiekosten
€ 531,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 7.609,-

Lean Six Sigma Black Belt

Cursusvorm

Duur

18 dagen

Studievormen

Dag

Vakgebieden

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Ervaren en gecertificeerde trainers

Kleine klassen met ruimte voor veel interactie

Unieke startgarantie