Voorwaarden

Als je gebruik wilt maken van het STAP-budget moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent ouder dan 18 en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. 
  • Jouw opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit jaar nog geen STAP-budget toegekend gekregen.