Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (hierna CA-ICT) heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Het CA-ICT doet dit sinds 1997 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. Financiering gebeurt door middel van subsidies en vanuit eigen middelen.

Het CA-ICT heeft van het Agentschap SZW subsidie verleend gekregen in het kader van Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen. Hierdoor kan het CA-ICT de volgende activiteiten financieren:

  • Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever
  • Trajecten van werk naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever
  • Trajecten vanuit een uitkering op grond van de Werkloosheidswet naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever dan de werkgever waar de werkloosheid is ontstaan
  • Trajecten van overig naar een ander of hetzelfde beroep
Alle trajecten kunnen worden uitgevoerd in combinatie met noodzakelijke scholing.

Een samenwerking met CA-ICT in het kader van het stimuleren van werkgelegenheid in de ICT via Sectorplan ICT 2015

Door het aanbieden van het trajecten ‘naar werk’, wil het CA-ICT ervoor zorg dragen dat vacatures binnen de ICT sector worden vervuld met adequaat gekwalificeerde medewerkers. Die ontwikkeling draagt bij aan de doelstellingen van het CA-ICT.
 
Het CA-ICT heeft na een zorgvuldige selectie een beperkt aantal samenwerkingsovereenkomsten gesloten met dienstverleners die de benodigde diensten kunnen leveren in combinatie met noodzakelijke algemene scholing. Ingangsdatum is 1 juli 2016 en eindigt uiterlijk op 31 juli 2018.
 
Computrain is door CA-ICT geselecteerd als beste partner/uitvoerder voor alle bovengenoemde trajecten. Dit betekent dat u bij deze trajecten gebruik kunt maken van de tegemoetkoming in de financiering. Dit betreft het gehele traject van begeleiding en bemiddeling naar een (nieuwe) baan. Denk daarbij aan activiteiten op gebied van werving, selectie, loopbaanadvies, assessments, opleidingen, coaching en begeleiding.

Meer weten?

Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden. En lees onze speciale flyer “IT-er op maat
Neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs via het contactformulier.