Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van Computrain te downloaden. Deze algemene voorwaarden zijn op 22-09-2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Klik hier voor het formulier om uw overeenkomst te herroepen/ontbinden