Een maatwerktraining, ook wel incompanytraining genoemd, onderscheidt zich van een training uit open rooster doordat de training volledig op uw organisatie en uw situatie wordt afgestemd. Kortom, de training wordt op maat voor u gemaakt.

Voordeel van een opleidingstraject op maat

Indien u kiest voor een opleidingstraject op maat, bent u ervan verzekerd dat de training toegespitst wordt op vragen, wensen en behoeften uit uw eigen organisatie. De training zal gericht zijn op de specifieke branche van uw onderneming en specifieke activiteiten van uw medewerkers. U bepaalt zelf het tijdstip en de tijdsduur van de opleiding of training. Vindt de training op uw locatie plaats, dan heeft u geen verlies in reistijden en -kosten. Na afloop van de training zijn uw medewerkers in staat om het geleerde direct in de dagelijkse praktijk toe te passen. Een maatwerktraining is daarom altijd een effectieve en efficiënte wijze van trainen.

Concrete en haalbare leerdoelstellingen

In maatwerkopleidingstrajecten onderscheidt Computrain zich van andere opleiders doordat u gebruik kunt maken van onze eigen helpdesk en gedegen werkplekondersteuning. Voorafgaand aan het opstarten van een maatwerktraining of -opleidingstraject gaan we samen met de opdrachtgever aan de slag om uw specifieke opleidingsvraag te verhelderen en deze vervolgens te vertalen naar concrete en haalbare leerdoelstellingen. Uiteraard is de wens van de opdrachtgever het uitgangspunt. In overleg bepalen we de inhoud, vorm en werkwijze van de training en maken we een plan van aanpak hoe we het geleerde in de praktijk kunnen waarborgen. Elke maatwerktraining kan zowel op locatie van uw organisatie gevolgd worden als in een van de Computrain-opleidingscentra.

Doelgerichte aanpak

Het moment waarop de maatwerktraining gegeven wordt, is het moment waarop uw medewerkers centraal staan. Het vooraf opgestelde traject wordt geheel doorlopen maar vanzelfsprekend houdt de training rekening met vragen en wensen die uit de groep naar voren komen. Door de groepsgrootte beperkt te houden kunnen de deelnemers na afloop ook daadwerkelijk doelgericht aan de slag.

Evaluatie maatwerktraining

Na afloop van de training vindt de evaluatie plaats. Uiteraard wordt de training direct na afloop met de deelnemers geëvalueerd. Daarnaast vindt er ook een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats, waarin beide partijen hun bevindingen naar voren kunnen brengen. Mogelijk doet Computrain tevens een aanbeveling voor een eventueel vervolg op de training. Immers, het rendement van training neemt enorm toe zodra training structureel ingezet wordt in uw organisatie.

Erkende opleidingen op maat

Computrain biedt de mogelijkheid om in samenwerking met NCOI Opleidingsgroep MBO-, HBO- en Masteropleidingen op het gebied van IT op maat binnen uw organisatie uit te voeren. Hogeschool NCOI en MBO College NCOI zijn rechtspersonen bevoegd om in het kader van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) HBO Bachelor- en Masteropleidingen en MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI officiële MBO-diploma's, HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften mag uitgeven. De diploma’s en getuigschriften zijn bij wet gelijkgesteld aan die van andere reguliere onderwijsinstellingen. De Bachelor- en Mastergetuigschriften van Hogeschool NCOI geven recht op de internationaal erkende titels Bachelor en Master. Hierdoor is een unieke combinatie mogelijk van maatwerktrainingen met landelijk erkende diploma’s. Een aantrekkelijke combinatie voor individuele deelnemers én voor uw organisatie. Onze ervaren consultants bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie.

Maatwerkofferte aanvragen

Wilt u informatie ontvangen of vrijblijvend een offerte aanvragen voor een maatwerktraining? Neem dan contact met ons op. U kunt de opleidingsadviseurs van Computrain bereiken via telefoonnummer 030 - 23 48 500 of per e-mail: info@computrain.nl.