Klachtenprocedure

Doel

Het herstellen van de relatie in de dienstverlening of het bijstellen van het verwachtingspatroon van de klant.
 
Betrokkenen
Computrain, trainer, cursist, klant
 
Een klacht
 • heeft betrekking op training,
 • heeft betrekking op de trainer,
 • heeft betrekking op een (sterke) afwijking van een verwachtingspatroon bij de klant.
Voorwaarden
 • De doorlooptijd van dit proces mag niet langer zijn dan  2 weken.
 • De behandelaar van een klacht is Patrick Kersten
Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen aan info@computrain.nl. Ook kunt u ons per post bereiken op:
 
Computrain 
Postbus 447
1200 AK Hilversum
 
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
 
Procedure
 • Klager stuurt de klacht (op papier/mail) op naar Computrain. Deze klacht moet voorzien zijn van uw NAW-gegevens.
 • Computrain neemt contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen en om eventueel onduidelijkheden weg te nemen. Tevens spreekt Computrain af wanneer de klager de uitslag kan verwachten.
 • Computrain registreert de klacht in het registratiesysteem en maakt eventuele acties voor betrokkenen aan.
 • Computrain neemt contact op met de genoemde betrokkenen en laat hen hun verhaal bijwerken in ons relatie management systeem (RMS)
 • Bij (grote) verschillen in de verhalen gaat Computrain terug naar betreffende persoon (personen) en corrigeert/complementeert zo nodig het verhaal.
 • Computrain beoordeelt, trekt conclusies en stelt maatregelen voor en stelt een eindrapport op.
 • Computrain koppelt terug naar de klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).
 • Computrain toetst of de maatregelen daadwerkelijk genomen zijn.
Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht, wat nu?
Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Computrain, dan hebben wij een onafhankelijke persoon aangesteld: de heer Bob Gieskens. Hij werkt onafhankelijk en onpartijdig met als doel het helpen oplossen van problemen tussen klager en Computrain.
 
Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u zijn contactgegevens bij ons opvragen.